Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie
KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli
Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Ogólnej
Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny

EDUKACJA ZDROWOTNA SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA CZŁOWIEKA

SEMINARIUM NAUKOWE

Stalowa Wola, 16 grudzień 2008 r.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

10.00 - 10.15 - Uroczyste rozpoczęcie seminarium, ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli
10.15 - 10.30 - Wprowadzenie: główne cele i założenia seminarium, dr Barbara Wolny, WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

SESJA PLENARNA

Moderator: prof. dr hab. Władysław Pańczyk, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Warszawa, ZWWF Biała Podlaska;
dr Barbara Wolny, WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

10.30 - 10.50 - Koncepcja zdrowia psychicznego w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego, ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, WZNoS KUL w Stalowej Woli
10.50 - 11.10 - Kultura fizyczna wobec grzechów współczesnego człowieka, prof. dr hab. Władysław Pańczyk, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Warszawa, ZWWF Biała Podlaska
11.10 - 11.30 - Trudności i ograniczenia w zakresie promocji zdrowia, ich przejawy, przyczyny i konsekwencje, prof. dr hab. Czesław Lewicki, Uniwersytet Rzeszowski
11.30 - 12.00 - Dyskusja
12.00 - 12.30 - Przerwa kawowa

 

12.30 - 14.00 - DEBATY W SEKCJACH TEMATYCZNYCH

 

SEKCJA I. ZDROWIE JAKO PODSTAWOWA WARTOŚĆ EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Moderator: prof. dr hab. Irena Kurlak, WZNoS KUL w Stalowej Woli;
dr Marta Bałażak, Politechnika Radomska

 

1. Stosunek nauczyciela do propagowania wśród uczniów edukacji prozdrowotnej, dr Marta Bałażak, Politechnika Radomska
2. Styl życia nauczycieli w południowo - wschodniej Polsce - prezentacja badań własnych, prof. dr hab. Władysław Pańczyk, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Warszawa, ZWWF Biała Podlaska; mgr Piotr Szymański, Gimnazjum w Żółkiewce
3. Mobbing w kontekście psychopatologii pracy, a zaburzenia zdrowotne i poczucie dyssatysfakcji u ofiar, prof. dr hab. Irena Kurlak, WZNoS KUL w Stalowej Woli
4. Subiektywny dobrostan a zdrowie, dr Jadwiga Daszkowska, WZNoS KUL w Stalowej Woli
5. Przykład kompleksowego badania u dzieci szkolnych w województwie podkarpackim, dr Witold Furgał, Konsultant wojewódzki medycyny sportowej woj. podkarpackiego, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

 

SEKCJA II. EDUKACJA ZDROWOTNA W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH: RODZINNYM, SZKOLNYM, RÓWIEŚNICZYM, LOKALNYM - wyzwania i zagrożenia dla realizacji edukacji zdrowotnej

Moderator : dr Anna Gaweł, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
dr Bożena Makowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

1. Kształtowanie świadomości zdrowotnej uczniów jako wyzwanie dla szkolnej edukacji zdrowotnej, dr Anna Gaweł, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2. Zdravý životný štýl u detí predškolského veku, prevencia, PhDr Janka Bursová, Katolícka univerzita Ružomberok, extrený doktorant
3. Rola edukacji zdrowotnej w zapobieganiu chorób naczyniowych układu nerwowego, dr Piotr Sobolewski, WZNoS KUL w Stalowej Woli
4. Styl życia nauczycielek szkół wiejskich i miejskich a ich udział w realizacji edukacji zdrowotnej, dr Bożena Makowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
5. Skala zagrożeń i problemów w środowisku jarosławskiej młodzieży, dr Irena Brukwicka, PWSZ w Jarosławiu

 

SEKCJA III. EDUKACJA ZDROWOTNA W PODNOSZENIU JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Moderator: dr Weronika Wrona Wolny, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;
dr Barbara Wolny, WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

1. Czynniki wpływające na skuteczność oddziaływań nauczyciela w realizacji edukacji zdrowotnej, dr Weronika Wrona Wolny, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
2. Wpływ realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie" na poprawę jakości życia społeczności szkolnej, dr Barbara Wolny, WZNoS KUL w Stalowej Woli
3. Výchova k zdraviu u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnych materských školách, PaedDr. Anna Skokanová, PhD, Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta
4. Voľnočasové športové aktivity - nástroj zlepšovania zdravého životného štýlu mladého človeka, PaedDr. Bohuslav Stupák, Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta
5. Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego z doświadczeń szczebla powiatowego, prof. dr hab. Edmund Juśko, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 

14.00 - 15.00 Obiad

15.00 - 16.00 - Prezentacja wniosków z obrad w poszczególnych sekcjach. Dyskusja podsumowująca. Wnioski. Zakończenia.

 

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2008, godz. 21:12 - Rafał Olko