Instytut Pedagogiki WZNoS KUL

w Stalowej Woli

Katedra Pedagogiki Ogólnej

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychopedagogiki

Katedra Zarządzania Oświatą

 

 

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydział Edukacji

Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

 

SEMINARIUM NAUKOWE

EDUKACJA ZDROWOTNA W GIMNAZJUM I W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ” NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

 

Tarnów 28.04. 2010 r.

 

Patronat Honorowy:

STAROSTA TARNOWSKI Mieczysław Kras

 

Komitet Naukowy:

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli

Ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski, Dyrektor Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli

Prof. dr hab. Edmund Juśko, WZNoS KUL w Stalowej Woli

Prof. dr hab. Weronika Wrona – Wolny, AWF Kraków

Prof. dr hab. Władysław Pańczyk, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Warszawa, ZWWF Biała Podlaska

Prof. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski

Dr Barbara Wolny, WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

Komitet Organizacyjny:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski, Dyrektor Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli

Dr Barbara Wolny, WZNoS KUL w Stalowej Woli

Prof. dr hab. Edmund Juśko, WZNoS KUL w Stalowej Woli

PROGRAM SEMINARIUM

10.00 – 10.15- Rejestracja

10.15 – 10.30 - Uroczyste rozpoczęcie seminarium, Prof. dr hab. Edmund Juśko, WZNoS KUL w Stalowej Woli, Mirosław Banach Wicestarosta, Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli

10.30 - 10.35 - Wprowadzenie: główne cele i założenia seminarium, dr Barbara Wolny, WZNoS KUL
 w Stalowej Woli

 

SESJA NAUKOWA

 

CZ.I.

EDUKACJA ZDROWOTNA  W  UJĘCIU INTEGRALNYM

 

10.35 – 10.55 – Zdrowie społeczne, ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Dziekan WZNoS KUL  w Stalowej Woli

10.55 – 11.15 - Anoreksja  jako problem współczesnej młodzieży , dr Justyna Kula – Lic, WZNoS KUL
w Stalowej Woli

 

CZ. II

 W KIERUNKU SKUTECZNEJ I EFEKTYWNEJ SZKOLNEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ

 

11.15 – 11.30  - Przerwa kawowa

 

11.30 – 12.00 - Edukacja  zdrowotna w gimnazjum i w szkole  ponadgimnazjalnej – przygotowanie ucznia
do wielowymiarowego ujęcia zdrowia,
dr Barbara Wolny, WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

Cz. III

TRÓJPODMIOTOWOŚĆ W EDUKACJI ZDROWOTNEJ – PRZYKŁADY „DOBREJ PRAKTYKI”

 

12. 00 -12.20 - Program wychowawczy z promocji zdrowia dla gimnazjum „ABC - zdrowego stylu życia” – prezentacja programu autorskiego, dr Barbara Wolny, WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

12.40-13.00  -  Działania Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie  zakresie promocji zdrowia,
 
Barbara Dagmara Niziołek, dyrektor SCE w Tarnowie

 

13.00-13.15  - Narkotyk? Nie!- Wybieram wolność”  Antoni Marcke, Ośrodek Leczenia Uzależnień  
i Współuzależnienia  w Tarnowie

 

13.15-13.30 - Zagrodzenia narkotykowe i działania prewencyjne policji, Nadkomisarz Witold Ślęzak, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej  w  Krakowie

13.30-13.45 - Dyskusja

13.45- 14.00 - Zakończenie konferencji - podsumowanie, wnioski, rozdanie zaświadczeń

 

 

Patronat medialny:

 

„EXTRA GALICJA”

 

wersja do druku:

SeminariumTarnow28.04..pdf SeminariumTarnow28.04..pdf

 

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2010, godz. 09:53 - Mirosław Rewera