Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie
KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli

 

Instytut Pedagogiki

Katedra Pedagogiki Ogólnej

Instytut Socjologii

Katedra Makrostruktur Społecznych

 

Międzynarodowe Seminarium Naukowe

STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

7 maja 2009 roku

 

Program

8.30 Msza św. w Kaplicy Uniwersyteckiej (nowy budynek)

9.10 - 9.20 Rejestracja uczestników (Hol nowego budynku)
9.20 - 9.40 Otwarcie konferencji. Powitanie gości (Aula Uniwersytecka im. „Solidarności")

 

Otwarcie seminarium:

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli

  

Prowadzenie seminarium:

Dr Jadwiga Daszykowska, Dr Mirosław Rewera

 

9.40 - 13.10 Obrady Plenarne

 

9.40 - 11.00 Obrady Plenarne - CZĘŚĆ I

 

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki (WZNoS KUL) Autentyzm jaźni a jakość relacji osobowych

Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Socjologii WZNoS KUL O jakości i stylu życia. Refleksje filozoficzne

Doc. PhDr, Margita Mesárošová CSc.(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) Quality of Education and Quality of Life

Ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański (KUL) Świadomość moralna Polaków w procesie przemian

 

11.00 - 11.20 Przerwa na kawę

 

11.20 - 13.00 Obrady Plenarne - CZĘŚĆ II


Prof. dr hab. Tamara Hovorun (WZNoS KUL) Stereotypizacja płci - dylemat wywierania kompetencji w prezentacji Ja

Prof. zw. dr hab. Stanisław Marczuk (WZNoS KUL), Pluralizm i relatywizm aksjologiczny współczesnego społeczeństwa polskiego

Dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL, (WZNoS) Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w proforystycznym wymiarze pedagogiki katolickiej na przykładzie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II

Dr Barbora Kováčová (Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnavie) Potrzeby i jakość życia niepełnosprawnego człowieka w ponowoczesności

Dr Wiesława Sajdek (WZNoS KUL) Zagadnienie wolności i tożsamości w myśli wybranych filozofów analitycznych

 

13.00 - 13.10 Dyskusja

13.10 - 14.10 Obiad (Stołówka Akademicka)

14.10 - 15.20 Obrady w sekcjach

 

Sekcja 1

PRZEMIANY TOŻSAMOŚCI I WARTOŚCI W PONOWOCZESNOŚCI

Moderator: dr Bogdan Więckiewicz

Sala nr 3, nowy budynek

 

 

Ks. dr Bogdan Krempa (WZNoS KUL) Jan Paweł II - auctoritas moralis dla ludzi młodych XXI wieku

Dr Leszek Buller (WZNoS KUL) Autorytet w influencji

Dr Beata Janeczko (WZNoS KUL) Tożsamość europejska

Dr Justyna Maciaszek (WZNoS KUL) Alienacja w sieci-socjologiczne spojrzenie na relacje międzyludzkie w Internecie

Dr Bogdan Więckiewicz (WZNoS KUL) Konsumpcjonizm jako nowy styl życia współczesnego społeczeństwa polskiego

Dr Piotr Tomasz Nowakowski (WZNoS KUL) Problem pseudoleczniczych praktyk grup kultowych

Dr Ewa Sęk (WZNoS KUL) Określenie własnej tożsamości Polaków jako wyzwanie wobec współczesnych zjawisk kulturowych

Mgr Justyna Przybyło-Szlachta (WZNoS KUL) Nowoczesna edukacja patriotyczna jako wyzwanie stojące przed współczesną szkołą

Dr Anna Witkowska-Paleń (WZNoS KUL) Poczucie bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością we własnej społeczności lokalnej (na podstawie badań młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Nisku)

Dr Mirosław Rewera (WZNoS KUL) Fragmentaryzacja i autonomia autorytetu

 

 

Sekcja 2

JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

Moderator: dr Magdalena Łuka

Sala nr 2, nowy budynek

 

Dr Justyna Kula -Lic (WZNoS KUL) Jakość życia  w kontekście choroby przewlekłej dziecka

Dr Krzysztof Przybycień (WZNoS KUL) Quo vadis Homo Informaticus

Dr Marek Klimek (WZNoS KUL) Samorząd terytorialny w trosce o jakość życia człowieka

Ks. dr Andrzej Łuczyński (KUL) Autorytet rodziców a styl i jakość życia współczesnej rodziny

Dr Magdalena Łuka (WZNoS KUL) Postawy współczesnego człowieka wobec pracy

Dr Teresa Zbyrad (WZNoS KUL) Współczesny "człowiek popiół" czyli o wypaleniu nie tylko ludzi pracy

Dr Jan Mróz (WZNoS KUL) Kulturowe determinanty jakości życia czyli rzecz o poszukiwaniu swojej drogi do szczęścia

Dr Barbara Wolny (WZNoS KUL) Jakość życia związana ze zdrowiem - ocena samopoczucia i zadowolenia z życia gimnazjalistów (prezentacja badań własnych)

Dr Jadwiga Daszykowska (WZNoS KUL) Psychologia pozytywna jako nauka o szczęściu

 

15.20 - 15.40 Podsumowanie seminarium i dyskusja

 

15.40 Zamknięcie seminarium


Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2009, godz. 20:30 - Rafał Olko