Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka

(Wydział Filozofii w Lublinie)

oraz

Katedra Makrostruktur Społecznych

(Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli)

w partnerstwie z

Fundacją Uniwersytecką w Stalowej Woli

 

Program Seminarium Naukowego

 

CZŁOWIEK – ISTOTA SPOŁECZNA

z okazji

2400 rocznicy urodzin Arystotelesa

 

Stalowa Wola, dn. 8 listopada 2016 r.

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL JP II w Stalowej Woli

Aula im. Solidarności

Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 8a

 

9.30-10.00       Rejestracja uczestników

10.00-10.15       Otwarcie obrad – Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

                        Słowo wstępne – Ks. bp Edward Frankowski

 

10.15-12.00 – Obrady plenarne

Część pierwsza: Rozważania filozoficzne

Moderatorzy: Dr Anna Witkowska-Paleń; Dr Mirosław Rewera

 

10.15-10.35       Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL (KUL Lublin) – Arystotelesa filozofia praktyczna

10.35-10.55       Dr hab. Wiesława Sajdek, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Wspólnota jako naturalne środowisko człowieka. Na podstawie „Polityki” Arystotelesa

10.55-11.15        Mgr Cezary Ritter (Stowarzyszenie Naukowe „Personalizm”, Lublin) – Politeja Arystotelesa a współczesna demokracja liberalna

11.15-11.35         Ks. dr Bogdan Krempa (KUL Stalowa Wola) – Odniesienia filozoficzne do życia społecznego w encyklikach ostatnich trzech papieży

11.35-11.55        Dr Ewa Kopeć (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie) – Role społeczne małżonków w oparciu o koncepcje Arystotelesa

11.55-12.15        Mgr Radosław E. Skakuj (KUL Lublin) – Cnoty społeczne podstawą życia człowieka według Arystotelesa

12.15-12.45        Przerwa kawowa

 

12.45-00 – Obrady plenarne

Część druga: Egzemplifikacje

Moderatorzy: Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL; Ks. dr Bogdan Krempa

 

12.45-13.05       Dr Mirosław Rewera (KUL Stalowa Wola) – Arystoteles w socjologii – o pojęciach, które przetrwały

13.05-13.25       Dr Jan T. Mróz (KUL Stalowa Wola) – Człowiek jako istota społeczna – status, możliwości, misja, zagrożenia

13.25-13.45       Dr Przemysław Kolasa (WSI-E w Rzeszowie) – Komunikacja międzykulturowa - czy jesteśmy tacy sami?

13.45-14.05       Dr Magda Urbańska (Uniwersytet Rzeszowski) – Mediacje jako rodzaj wsparcia społecznego (Uniwersytet Rzeszowski);

14.05-14.25       Dr Anna Witkowska-Paleń (KUL Stalowa Wola) – O znaczeniu kontaktów ze światem zewnętrznym w warunkach izolacji penitencjarnej (KUL Stalowa Wola)

14.25-14.45       Justyna Fila (KUL Stalowa Wola) – Ja – człowiek. Czy jestem zdolny do miłości?

14.45-15.00      Podsumowanie konferencji, dyskusja

 

15.00 – Obiad (Stołówka Akademicka: MensaQul)

 

Patronat honorowy:

Ks. Bp. Edward Frankowski

 

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Dziekan WZPiNoS w Stalowej Woli

Ks. prof. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

Dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL

Dr hab. Marek Klimek

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL

Sekretarz: Dr Anna Witkowska-Paleń

Członkowie:

Dr Bogdan Więckiewicz

Dr Robert Paruzel

Dr Mirosław Rewera

Mgr Jolanta Róża Kozłowska, prezes Fundacji Uniwersyteckiej

w Stalowej Woli

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2016, godz. 20:19 - Rafał Podleśny