Zapraszamy na otwarte seminarium
O książce Andrzeja Grzegorczyka W poszukiwaniu ukrytego sensu.

 

Wezmą w nim udział m.in.:

  • prof. Renata Grzegorczyk, emerytowany pracownik UW,
  • prof. Joanna Golińska-Pilarek (Instytut Filozofii UW),
  • ks. dr Henryk Paprocki (Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Prawosławne Seminarium Duchowne),
  • prof. Alfred Wierzbicki (Instytut Filozofii KUL),
  • oraz prowadzący prof. Piotr Gutowski (Instytut Filozofii KUL).

 

Po wystąpieniach Prelegentów przewidziana jest dyskusja.

 

Seminarium rozpocznie się 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali GG208.

 

Seminarium organizowane jest przez Katedrę Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL w ramach grantu "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej kierowanego przez prof. Piotra Gutowskiego.

 

Andrzej Grzegorczyk, związany od 1950 r. z Instytutem Matematycznym PAN, był jednym z najwybitniejszych logików II połowy XX wieku. Z biegiem czasu jego zainteresowania przesuwały się w stronę tematyki etyczno-antropologicznej  i wówczas przeszedł do Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1990 r. Także w tym drugim obszarze zaznaczył się jako oryginalny myśliciel, próbujący powiązać aksjologiczno-religijny wymiar ludzkiej egzystencji z naukowym obrazem świata oraz wyznający słowem i czynem antykonsumpcjonistyczny styl życia oparty na ideale non violance.

 

Książka Andrzeja Grzegorczyka, będąca przedmiotem seminarium ukazała się pod koniec 2018 r. nakładem Wydawnictwa Academicon. Obejmuje ona teksty z drugiego okresu twórczości, które wybrała i ułożyła jego żona, prof. Renata Grzegorczyk, a wstęp do niej napisał prof. Piotr Gutowski.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2019, godz. 06:41 - Andrzej Zykubek