Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Wladimierza Hnatiuka w Tarnopolu

WZPiNoS  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli

 

zapraszają na

      I MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

"Польща – Україна. Освіта та виклики сучасності"

     "Polska – Ukraina. Edukacja wobec wyzwań teraźniejszości"

      “Poland – Ukraine. Education and the challenges of the present”

                                             

które odbędzie się 24 lutego 2015 roku o 12:45 w Tarnopolu

w głównym budynku Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego

imienia Wladimierza Hnatiuka

(ul.Krywonosa 2, Tarnopol, Ukraina)

 

W programie wystąpienia:

dr hab, prof  Liliya Morska (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) – Otwarcie seminarium. Pozdrowienia dla uczestników od organizatorów

dr hab Jadwiga Daszykowska (Poland, Lublin Catholic University) – Adolescents in Poland: social aspect

dr hab, prof Oksana Kikinezhdi (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) – The implementation of gender approach in educational space “institution-family-community” in the context of the European model of democracy

dr hab, prof Liliya Morska (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) Connectivism and constructionism: the fundamental theories of interactive instruction in successful schools

dr hab Piotr Nowakowski (Poland, Lublin Catholic University) – The problem of school violence and the ways of preventing it: Polish aspect  

dr hab, prof Wira Poliszczuk (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) The improvement of professional education of future social workers in higher educational institutions of Ukraine within the context of international standards of social education

dr hab, prof  Halyna Radczuk (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) –  Educational dialogue as the interactive instructional form 

dr hab, ks prof Roman Sieroń (Poland, Lublin Catholic University) Christian values of modern higher education

dr hab, prof Yurij Scherbyak (Ukraine, Ternopil National Economic University) –  Peculiarities of social rehabilitation for the families with children having special needs

dr hab, prof  Оleksandra Yankovych (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) –  Formation of ability to study as a key competence of the modern school

dr Anna Czaikowska (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) –  Modern Trends of Есоlogical Education Improvement at the Universities

dr Nadia Нorishna (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) –  Use of Social Media in Social Work: Implications for Training and Practice

dr Oksana Koval (Ukraine, Ternopil National Economic University) – Specialists` start-up in an inclusive educational environment in  Ukraine

dr Robert Paruzel (Poland, Lublin Catholic University) – United Nations, International Social Work

dr Oksana Pryszlak (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) –  Innovation technologies of professional education of future pedagogues in higher educational institutions in Japan

dr Mirosław Rewera (Poland, Lublin Catholic University) – Risk Factors in the Life of Polish Youth: Individual and Family aspect

dr Anna Różyło (Poland, Lublin Catholic University) –  Challenges for elementary humanistic education in contemporary societies

dr Anna Slozanska (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) – Changing of Social Work Education Due to Society Requirements in Ukraine

dr Jewgenija Spiwakowska (Ukraine, Kherson State University) – Polysubject interaction in multimedia-rich educational environment 

dr Bogdan Więckiewicz (Poland, Lublin Catholic University) – Educational and behavioural problems of children under social care and children with the absence of one or both parents outside of country

dr Anna Witkowska-Paleń (Poland, Lublin Catholic University) – Education in social work towards the problems of contemporary society

mgr Anastasia Bogutska (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) – Self-realization of the third age people 

mgr Svitlana Maslova (Ukraine, Odessa Academy of Food Technologies) – Modeling of foreign language education for the needs of wine-making professionals 

mgr Iryna Yankovych (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) – Ways of educational problems overcoming in Poland and Ukraine in the light of global tendencies of the personality formation

mgr Olga Zwarycz (Ukraine, Ternopil National Pedagogical University) – The formation of value orientations of future social workers in the process of professional  education at universities

 

Oraz dyskusja nad przedstawionymi tezami i możliwościami współpracy w zakresie badań nad edukacją i przemianami społecznymi w procesie kształtowania społeczeństw demokratycznych

 

CЕРДЕЧНО ЗАПРОШУЄМО      SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2015, godz. 16:34 - Rafał Podleśny