Tematyka seminarium dotyczy współczesnego dyskursu antropologicznego, prowadzonego w ścisłym związku z badaniami porównawczymi w psychologii, neurologii, kognitywistyce, naukach o życiu itp. Współczesne badania porównawcze tworzą wyjątkowe wyzwanie i nowe pole odniesień dla filozoficznych rozważań nad człowiekiem. Opis swoistych i wyróżniających zdolności kognitywnych, językowych i społecznych, które wyróżniają istoty ludzkie wymaga zmierzenia się z ustaleniami z nauk empirycznych.

 

Proponowane seminarium ma w zamyśle stworzyć platformę dyskusji nad naturą człowieka w kontekście współcześnie prowadzonych badań etologicznych, kognitywnych oraz psychologicznych. Obszary badawcze, które szczególnie będą nas interesowały, obracać się będą wokół następujących kwestii:

  • język i komunikacja
  • umysł, świadomość i działanie społeczne
  • perspektywy badań ewolucyjnych
  • moralne i etyczne konsekwencje badań porównawczych
  • kontekst historyczno-filozoficzny badań porównawczych.

Seminaria mają charakter otwarty; odbywają się co miesiąc, we środy, o godzinie 16.00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Zapraszamy!
dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL

dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2014, godz. 04:19 - Andrzej Zykubek