Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli

 

Seminarium szkoleniowe

(dla II roku pracy socjalnej)

 

Społeczna rzeczywistość osób w podeszłym wieku - wybrane obszary pracy socjalnej

 

30 maja 2012 r.

 

Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 8a (sala nr 4)

 

Program seminarium:

 

8.50 – 9.00  – Otwarcie seminarium

 

9.00 – 9.30 dr Marzena Banaczyk (Instytut Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli, Dom Dziennego Pobytu w Stalowej Woli)  Dom Dziennego Pobytu w Stalowej Woli jako jedna z form pomocy osobom starszym

 

9.30 – 10.00 Alina Wyka (specjalista pracy socjalnej - DPS im. J. Gawła w Stalowej Woli)  Superwizyjne elementy pracy socjalnej w domu pomocy społecznej

 

10.00 – 10.30 dr Dorota Kołodziej (Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli)  Oferta PFRON wobec osób w podeszłym wieku - procedury uzyskania wsparcia

 

10.30 – 11.00 dr Beata Janeczko (Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli)  Problemy w opiece sprawowanej nad starym i przewlekle chorym członkiem rodziny

 

11.00 – 11.30 mgr Maria Kazanowska-Hnatyk (V-ce Prezes Uniwersytetu III wieku w Stalowej Woli)  Aktywne życie na emeryturze

 

11.30 – 11.45 Dyskusja i kawa

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2012, godz. 00:19 - Mirosław Rewera