28 marca 2018 r. studenci specjalizacji archiwalnej 1 roku studiów magisterskich historii wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Seminarium zatytułowane ETNOMUZYKOLOG-MUZYK-DOKUMENTALISTA-ARCHIWISTA [program: etnomuzykolog_muzyk_dokumentalista_archiwista1-1] poświęcone było problemowi interdyscyplinarności w pracach nad zachowaniem dziedzictwa etno- fonograficznego. 16 studentów Naszego Instytutu, wraz ze studentami Uniwersytetu Muzycznego im . Fryderyka Chopina było gośćmi specjalnymi tego spotkania. Pod opieką mgra Grzegorza Misiury (doktoranta dra hab. Tomasza Nowickiego) oraz mgra Łukasza Rysiaka nasi studenci uczestniczyli w kilku wykładach i prezentacjach multimedialnych zorganizowanych przez pracowników Instytutu Sztuki PAN.

 

 

 

POWRÓT

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 11:05 - Tomasz Nowicki