Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy
z Lubelskim Kuratorem Oświaty

serdecznie zaprasza

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA
I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

województwa lubelskiego

 

do udziału w trzeciej edycji cyklicznego seminarium wymiany doświadczeń

Nauczyciel- rodzic, akademia dialogu i współpracy

         Wprowadzenie reformy oświatowej oraz sygnały płynące
od nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, dotyczące niedosytu w zakresie różnorodności form doskonalenia zawodowego, to główne powody, dla których Katedra Dydaktyki KUL oraz Lubelski Kurator Oświaty podjęli w roku szkolnym 2009/2010 wspólną inicjatywę zorganizowania dydaktycznego seminarium wymiany doświadczeń  celem wspomagania procesu wychowania i nauczania dzieci najmłodszych z naszego województwa.

         Planowana w bieżącym roku problematyka seminarium została ujęta w czterech bloki tematyczne:

1.     ,,Dialog nauczycieli i rodziców warunkiem skuteczności wychowania”.

2.     ,,Integracja środowiska rodzinnego i szkolnego w procesie kształcenia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

3.     ,,Sprawna komunikacja interpersonalna podstawą konstruktywnej 

      relacji nauczyciel- rodzic, nauczyciel- uczeń. Prawa nauczyciela w 

      kontaktach z uczniem i jego rodzicami”.

4.     ,,Bariery w relacjach nauczyciele- rodzice. Metody i formy skutecznej

      współpracy nauczyciela z rodzicem”.

 

 

Mając nadzieję na szerokie zainteresowanie proponowaną problematyką serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium.

 

Lubelski Kurator Oświaty                                         Kierownik Katedry
      Krzysztof Babisz                                               prof. Krystyna Chałas

 

 

Program seminarium

 

 

 1. Spotkanie pierwsze: Dialog nauczycieli i rodziców warunkiem skuteczności wychowania.
  Termin seminarium – 25 listopada 2011r., godzina 11.30 – 14.30
  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 2. Spotkanie drugie: Integracja środowiska rodzinnego i szkolnego w procesie kształcenia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Termin seminarium 20 stycznia.2012r., godzina 11.30 – 14.30
  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70
 3. Spotkanie trzecie: Sprawna komunikacja interpersonalna podstawą konstruktywnej relacji nauczyciel- rodzic, nauczyciel- uczeń.             Prawa nauczyciela w kontaktach z uczniem i jego rodzicami.Termin seminarium 23 marca 2012r.., godzina 11.30 – 14.30  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70
 4. Spotkanie czwarte: Bariery w relacjach nauczyciele- rodzice. Metody i formy skutecznej współpracy nauczyciela z rodzicem. Termin seminarium 18 maja 2012r., godzina 11.30 – 14.30; Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

            Do udziału w cyklu seminarium zapraszamy zarówno nauczycieli
i wychowawców, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem (w formie referatów, prezentacji multimedialnych) jak i tych, którzy chcą poznać doświadczenia innych.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.
Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikat uczestnictwa. Po zakończeniu wszystkich spotkań przewidziana jest publikacja prezentowanych podczas konferencji materiałów.

Karty zgłoszeń prosimy przesyłać drogą elektroniczną (nie później niż na tydzień przed terminem danego spotkania) na adres:

 

Karta zgłoszenia do pobrania karta zgłoszenia na seminarium wymiany doświadczeń

 

Koordynatorzy:
marta.bukcegielka@interia.pl
ewalczak@kul.lublin.pl

            Szczegółowe informacje wraz z programem seminarium zostaną przesłane do wszystkich zgłoszonych uczestników.

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2012, godz. 22:02 - Beata Komorowska