Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy
z Lubelskim Kuratorem Oświaty

serdecznie zaprasza

NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA
I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

województwa lubelskiego

 

do udziału w czwartej edycji cyklicznego seminarium wymiany doświadczeń

Szkoła twórcza- twórczość w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

         Wprowadzenie reformy oświatowej oraz sygnały płynące
od nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, dotyczące niedosytu w zakresie różnorodności form doskonalenia zawodowego, to główne powody, dla których Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL oraz Lubelski Kurator Oświaty podjęli w roku szkolnym 2009/2010 wspólną inicjatywę zorganizowania dydaktycznego seminarium wymiany doświadczeń  celem wspomagania procesu wychowania i nauczania dzieci najmłodszych z naszego województwa.

        

         Planowana w bieżącym roku problematyka seminarium została ujęta w następujące bloki tematyczne:

1.     ,,Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji elementarnej”.

2.     ,,Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym”.

3.     ,,Współczesne adaptacje pedagogiki M. Montessori i C. Freineta inspiracją dla innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych”. 

4.     ,,Metoda projektów i wychowanie przez pracę w edukacji małego dziecka”.

 

Mając nadzieję na szerokie zainteresowanie proponowaną problematyką serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium.

 

 

Lubelski Kurator Oświaty                                             Kierownik Katedry
   mgr Krzysztof Babisz                                    prof. dr hab. Krystyna Chałas

 

 

Program seminarium

 

 1. Spotkanie pierwsze: Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji elementarnej.
  Termin seminarium – 23 listopada 2012r., godzina 11.30 – 14.30
  Miejsce seminarium -Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 2. Spotkanie drugie: Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym.                                                                    

          Termin seminarium 18 stycznia.2013r., godzina 11.30 – 14.30

          Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

 1. Spotkanie trzecie: Współczesne adaptacje pedagogiki M. Montessori i C. Freineta inspiracją dla innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.                                                                                  
  Termin seminarium 22 marca 2013r., godzina 11.30 – 14.30
  Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

     4.  Spotkanie czwarte: Metoda projektów i wychowanie przez pracę w 

          edukacji małego dziecka.

          Termin seminarium 24 maja 2013r., godzina 11.30 – 14.30
         
Miejsce seminarium - Instytut Pedagogiki KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

 

    Do udziału w cyklu seminarium zapraszamy zarówno nauczycieli i wychowawców, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem (w formie referatów, prezentacji multimedialnych) jak i tych, którzy chcą poznać doświadczenia innych.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.
Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikat uczestnictwa. Po zakończeniu wszystkich spotkań przewidziana jest publikacja prezentowanych podczas konferencji materiałów.

Karty zgłoszeń (do pobrania tutaj) prosimy przesyłać drogą elektroniczną (nie później niż na tydzień przed terminem danego spotkania) na adres:

 

Koordynatorzy:
marta.bukcegielka@interia.pl
ewalczak@kul.lublin.pl

            Szczegółowe informacje wraz z programem seminarium zostaną przesłane do wszystkich zgłoszonych uczestników.

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2012, godz. 21:45 - Beata Komorowska