okladka_dylematy_dramatu.jpg

 

DYLEMATY
DRAMATU I TEATRU

u progu XXI wieku

red. Anna Podstawka, Agnieszka Jarosz


Książka jest plonem konferencji naukowej Misja teatru i dramatu na przełomie XX i XXI wieku, zorganizowanej przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL w dniach 24-25 IX 2009 roku w Kazimierzu Dolnym. Do aksjologicznej refleksji na temat perspektyw teatru we współczesnej kulturze zostali zaproszeni teatrolodzy oraz twórcy teatralni, co zaowocowało unikalną publikacją, integrującą myśl naukową ze światopoglądem i praktyką środowiska sceny. Zbiór tekstów kilkunastu autorów odzwierciedla dylematy i poszukiwania teatru po 1989 roku, stanowiąc istotny głos w dyskusji na temat kwestii dotykających przyczyn oraz konsekwencji kryzysu i degeneracji w sferze wartości, wypierania korzeni chrześcijańskich, rozpadu tradycyjnych form sztuki.

 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne - tutaj


Część I:

Dylematy antropologiczne

Wojciech Kaczmarek: Teatr a antropologia przełomu XX i XXI wieku

Ryszard Strzelecki: Teatr  przełomu XX i XXI wieku wobec osoby ludzkiej

Justyna Kazek: Człowiek wobec śmierci w dramacie współczesnym (na wybranych przykładach)

Ks. Marian Lewko: Dramaturgia Wiesława Myśliwskiego wobec przemian współczesnej kultury

Joanna Michalczuk: Źródło pytań o człowieka?  Przyczynek do refleksji nad współczesnymi propozycjami dramatycznymi

Anna Sobiecka: Misterium codzienności – Porozmawiajmy o życiu i śmierci Krzysztofa Bizio Krystyna Latawiec: Językowe spotkania postaci w konwencji „szczerej rozmowy”

Izabela Tabor: Zjawisko „pokolenie porno” – sukces czy porażka polskiej dramaturgii po 1989 roku?


Część II:

Dylematy sceny

1. Z perspektywy teatrologów

Jadwiga Czerwińska: Co nam zostało z teatru antycznego?

Janusz Skuczyński: Hamlet przełomu XX i XXI wieku

Agata Brzóska: Sposób na Hamleta w teatrze polskim

Jan Ciechowicz: Teatr Jana Klaty wobec tradycji

Agnieszka Jarosz: Teatr mistyczny dzisiaj? Ksiądz Marek Juliusza Słowackiego

Anna Podstawka: Odkrywanie zapomnianych wartości. Dramaturgia Thorntona Wildera we współczesnym teatrze

Agnieszka Oseła: Teatr obrzędowy dzisiaj

Ks. Mariusz Lach sdb: Lubelscy kontynuatorzy alternatywy teatralnej lat siedemdziesiątych

2. Głos twórców

Krzysztof Babicki: Zadania teatru repertuarowego

Leszek Mądzik: Spojrzenie

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2011, godz. 09:40 - Mariusz Lach