Seria wydawnicza wydawana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne prezentuje spójną i wieloaspektową wizję przebiegu procesu szkoleniowego - począwszy od wstępnych przygotowań, poprzez prezentację różnych metod pracy, po ocenę szkoleń. Jest pomyślana jako seria ilustrowanych przykładami książek, z których każda poświęcona jest jednemu tematowi. Przyjmując popularyzatorską formę, zachowuje jednak dbałość o poprawność warsztatową i wysoki poziom merytoryczny poprzez odniesienia do aktualnej wiedzy, wyników badań, a także doświadczeń autorów-trenerów.

 

Redaktor naukowy serii - Mariola Łaguna

 

Dotychczas ukazały się
Łaguna, M., Fortuna, P. (2009, 2014). Przygotowanie szkolenia. Gdańsk: GWP.
Kozak, A., Łaguna, M. (2009, 2014). Metody prowadzenia szkoleń. Gdańsk: GWP.

Urban, M. (2010, 2014). Niekonwencjonalne metody szkoleniowe. Gdańsk: GWP.

Fortuna, P. (2010). Studium przypadku w praktyce szkoleniowej. Gdańsk: GWP.

Fortuna, P. (2011). Perswazja w pracy trenera. Gdańsk: GWP.

Wański, T., Szymczak, W. (2011). Profesjonalni trenerzy. Gdańsk: GWP.

Woźniak, J. (2012). Ocenianie efektów szkolenia. Gdańsk: GWP.

Fortuna, P., Urban, M. (2014). Metafory i analogie w szkoleniach. Sopot: GWP.

Balcerak, A., Woźniak, J. (2014). Szkoleniowe metody symulacyjne. Sopot: GWP.

Torój, M. (2016). Praca z grupą szkoleniową. Sopot: GWP.

Woźniak, J., Balcerak, A. (2016). Gry menedżerskie. Sopot:  GWP

 

Więcej informacji na temat serii na stronie Wydawnictwa.

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2016, godz. 20:19 - Mariola Łaguna