TOWARZYSTWO NAUKOWE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

JANA PAWŁA II

                                                                                                    

PRACOWNIA LITERATURY POLSKO-ŻYDOWSKIEJ KUL

Źródła i monografie 361

STUDIA POD REDAKCJĄ
SŁAWOMIRA JACKA ŻURKA

 

 

 

 

TOM I

  Anna Jeziorkowska-Polakowska, Pieśni zaklęte w dwa języki... O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich (1864-939), Lublin 2010, ss. 259

 

 

 

 

 

 

TOM II

Monika Szabłowska-Zaremba, Człowiek po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga, Lublin 2010, ss. 186

 

 

 

 

 

 

Zurek_okladka_mala.jpg                                                              

   TOM III

Sławomir Jacek Żurek, Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, Lublin 2011, ss. 210 [zobacz fotoreportaż z promocji]

 

 

 

 

 

zamosc_okladka_120.jpg

 

 

TOM IV

Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia - kultura - literatura, red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2012, ss. 399

 

 

 

 

 

TOM V

Żydowskie dziecko, red. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska, Lublin 2013, ss. 340

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM VI

Agnieszka Karczewska, Polsko-żydowska republika marzeń. O "Chwilce Dzieci i Młodzieży" (1925-1937), Lublin 2015, ss. 396

 

 

 

 

 

 


  TOM VII

Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek, red. Agnieszka Kasperek, Agnieszka Żmuda, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2015, ss. 231

 

 

 

 

 

prasa zydow polskich

TOM VIII  

 

Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, Lublin 2016, ss. 278                    

 

 

 

 

 

 

 

Tomy dostępne w ofercie Towarzystwa Naukowego KUL

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2017, godz. 09:23 - Agnieszka Karczewska