DRAMAT I TEATR RELIGIJNY -WYRÓŻNIKI I PARADYGMATY

 

NAŁĘCZÓW 10-12 IX 2012

 

10 IX 2012

 

 • Otwarcie sesji – prof. Hubert Łaszkiewicz, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.
 • Wprowadzenie do obrad - prof. Wojciech Kaczmarek (KUL), Irena Sławińska: prekursor badań nad dramatem i teatrem religijnym.
 • Prof. Ryszard Strzelecki (UKW), Koncepcje sacrum w badaniach teatrologicznych.
 • Prof. Jadwiga Czerwińska (KUL), Pajdeutyczny wymiar tragedii – aspekt społeczny, religijny i psychologiczny.

 

Sekcja A:

 • Prof. Maria Olszewska (UW), Pytanie o zbawienie świata i człowieka w <Ecce homo> Ewy Szelburg-Zarębiny.
 • Dr hab. Ryszard Zajączkowski (KUL), Paradygmat teatru religijnego Romana Brandstaettera.
 • Dr Dorota Zielińska-Dryl (KUL), Dramaturgia Romana Brandstaettera w kategoriach filozofii dramatu J. Tischnera.
 • Dr Andrzej Mazierski (Nałęczów), Dramaturgia Jerzego Zawieyskiego wobec chrześcijaństwa.
 • Mgr Hanna Kryńska (KUL), Psalmy i psalmiczność w dramatach Romana Brandstaettera.

 

Sekcja B:

 • Dr Anna Kawalec (KUL), Dezintegracja osoby w teorii i sztuce performatywnej.
 • Mgr Justyna Kozłowska (AT Warszawa), Teatr religijny Piotra Cieplaka a filozofia dramatu.
 • Dr Joanna Puzyna-Chojka (UG), „Cudowność zdegradowana” w dramatach Tadeusza Słobodzianka.
 • Dr Joanna Michalczuk (KUL), Przestrzeń sacrum w dramaturgii Lidii Amejko.

 

11 IX 2012

 

 • Prof. Michał Masłowski (Paryż-Sorbona), Dramat (w) religii: <Sędziowie> Wyspiańskiego.
 • Prof. Jan Ciechowicz (UG), Wyróżniki i paradygmaty „trudnego sacrum” Przemysława Wojcieszka.
 • Prof. Wojciech Karczmarek (KUL), Chrześcijaństwo a dramaturgia XX wieku.

 

Sekcja A:

 • Dr hab. Beata Siwek (KUL), Ukryte sacrum. O religijnym wymiarze dramatów Mikoły Arachouskiego.
 • Ks. dr Mariusz Lach (KUL), „Ten Trzeci” - Bóg w inscenizacji <Braci Karamazow> Janusza Opryńskiego.
 • Dr Anna Sobiecka (AP, Słupsk), Mrok jak światło. Wokół paradygmatów nowego dramatu religijnego.

 

Sekcja B:

 • Mgr Tomasz Lawenda (UMCS), Tragedia a mit biblijny w ujęciu filozoficznym. O dramacie renesansowym <Jephtes> George'a Buchanana i Jana Zawickiego.
 • Mgr Jarosław Bedyniak (KUL), Ofiara Jeftego w dramacie polskim od XVI do XVIII wieku (Zawicki, Humnicki, Sierakowski).
 • Dr Mariusz Jochemczyk (UŚ), Groza niewymowna. O <Beatryks Cenci> Juliusza Słowackiego.
 • Dr Agnieszka Jarosz (KUL), Ku teatrowi mistyczno-genezyjskiemu. <Ksiądz Marek> Juliusza Słowackiego.

 

12 IX 2012

 

 • Dr Anna Podstawka (KUL), Teatr religijny Jana Kasprowicza.

Sekcja A:

 • Mgr Terumichi Tsuda (UAM), Teatr Terayamy jako teatr religijny motywy rodzime.
 • Dr Sylwia Dęga (Łódź), Przez metawartości ku sacrum (promieniowanie wartości w teatrze amatorskim Sieradza i okolic).
 • Mgr Anna Kołodziejska (KUL), „Miłość może być bowiem zderzeniem” -<Przed sklepem jubilera> Karola Wojtyły czytelną czy nieczytelną katechezą na temat teologii ciała.

 

Sekcja B:

 • Mgr Dorota Kuśmierczyk (KUL), Misterium. Przykład Stanisława Wyspiańskiego.
 • Mgr Monika Przybyła (KUL), Świętość kobiet w dramatach s. Marii Gertrudy Skórzewskiej na podstawie <Matki > i <Świętej Cecylii>.
 • Ks. dr Grzegorz Głąb (KUL), Tajemnice harcerskiego mundurka. Problematyka moralna w dramacie Jarosława Iwaszkiewicza <Pod Akacjami>.
 • Ks. dr Stefan Radziszewski (WSD Kielce), „Wierzę dopóki nie pytasz dlaczego"... Wiara na ścieżkach rozumu na podstawie dramatu <Wieczernik> Ernesta Brylla i <Barabasz> Pära Lagerkvista.
Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2013, godz. 11:00 - Mariusz Lach