MISJA TEATRU I DRAMATU NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

(Kazimierz Dolny, 24-25 września 2009)

 24 września (czwartek)
Horyzont  historyczny i perspektywa twórców

Prof. Jadwiga Czerwińska (UŁ): Co nam zostało z teatru antycznego?
Prof. Wojciech Kaczmarek (KUL): Teatr a antropologia przełomu XX i XXI wieku
Krzysztof Babicki (Dyrektor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie): Zadania teatru repertuarowego
Ks. mgr Mariusz Lach sdb (Teatr ITP): Lubelski teatr studencki dziś

Wobec tradycji

Prof. Jan Ciechowicz (UG): Teatr Jana Klaty wobec tradycji
Prof. Janusz Skuczyński (UMK): „Hamlet” przełomu XX i XXI wieku
Mgr Agata Brzóska (UG): Sposób na „Hamleta” w teatrze polskim
Mgr Agnieszka Jarosz (KUL): Teatr mistyczny dzisiaj: „Ksiądz Marek” J. Słowackiego
Mgr Magdalena Jasińska (UMK): Przywracanie zapomnianych tradycji. Kolęda, zapusty i alilujka w Teatrze Węgajty
Dr Agnieszka Oseła (PWSZ w Zamościu): Teatr obrzędowy dzisiaj

25 września (piątek)
Akceptacja kryzysu?

Prof. Ryszard Strzelecki (UKW): Teatr  przełomu XX i XXI wieku wobec osoby ludzkiej
Dr hab. Krystyna Latawiec (UP w Krakowie): Językowe spotkania postaci w konwencji „szczerej rozmowy”
Dr Anna Sobiecka (PAP w Słupsku): Misterium codzienności Krzysztofa Bizio („Porozmawiajmy o życiu i śmierci”)
Mgr Izabela Tabor (UMK): Zjawisko „pokolenie porno” – sukces czy porażka polskiej dramaturgii po 1989 roku?
Dr Joanna Michalczuk (KUL): Aktualne – niepopularne. Kilka refleksji nad współczesnym dramatem  polskim
Dr Anna Podstawka (KUL): Odkrywanie zapomnianych wartości. Dramaturgia Thorntona Wildera we współczesnym teatrze

 Sesja teatrologiczna - Misja teatru i dramatu - Kazimierz 24-25 IX 2009 galeria: Misja teatru i dramatu - Kazimierz 24-25 IX 2009 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011, godz. 10:38 - Mariusz Lach