DRAMAT – TEATR - CZŁOWIEK

24 czerwca 2017

 

Wojciech Kaczmarek: Otwarcie sesji

 

  • Agnieszka Jarosz: Komedia obyczajowa Aleksandra Mańkowskiego.
  • Anna Podstawka: „Są rzeczy wyższe nad rozum człowieczy”. Człowiek wobec Boga w dramacie Stanisława Miłaszewskiego Bunt Absalona.
  • Dorota Iwanicka-Przybysz: „Cała z refleksów złożona…” – rozważania o poezji Antoniego Langego na tle jego twórczości dramaturgicznej.

Dyskusja

  • Urszula Motyka: Co się kryje pod płaszczykiem fantazji? Świat w słuchowiskach dla dzieci.
  • Joanna Michalczuk: Oczywistości i paradoksy. Z problematyki badań nad sacrum w dramacie współczesnym.
  • Ks. Mariusz Lach: Teatr a wspólnota („Ziemia Boga”).
  • Martyna Podolska: Społeczno-prawne granice wypowiedzi artystycznej.


Dyskusja, zamknięcie sesji

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2017, godz. 16:08 - Mariusz Lach