PROGRAM SESJI NAUKOWEJ:

Z PROBLEMÓW DRAMATU I TEATRU RELIGIJNEGO W POLSCE W XX WIEKU


- Prof. KUL dr hab. Wojciech Kaczmarek (Lublin): Człowiek w poszukiwaniu relacji do Boga w dramacie I połowy XX w.
- Prof. Ryszard Strzelecki (Bydgoszcz): Antropologia aktora w teatrze XX wieku.
- Dr Anna Podstawka (Lublin): "Uświęcać pospolitość" - Zegadłowicza koncepcja teatru.
- Mgr Agnieszka Oseła (Zamość): Teatr a obrzęd. Na przykładzie działalności zespołów amatorskich na Lubelszczyźnie.
- Ks. mgr Mariusz Lach sdb (Lublin): Amatorski teatr religijny w Polsce końca XX wieku - prezentacja multimedialna.


- Mgr Sylwia Dęga (Łódź): Konwersja w dramacie (na przykładzie twórczości scenicznej Jerzego Zawieyskiego).
- Ks. Mgr Mariusz Lach sdb (Lublin): Postawy moralne w wybranych dramatach Romana Brandstaettera.
- Dr Joanna Michalczuk (Lublin): Religijne wątki w dramaturgii Kazimierza Brauna.
- Mgr Anna Maria Piechówka (Lublin): Scenografie Jadwigi Pożakowskiej do "Przed sklepem jubilera" Karola Wojtyły.

 

  Sesja teatrologiczna - 28 IV 2007Sesja teatrologiczna - 28 IV 2007

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011, godz. 10:41 - Mariusz Lach