KATEDRA  I  TEATR

 

(Związki Katedry Dramatu i Teatru KUL z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie)

 

1. Katedra i Teatr" - Historia współpracy Katedry Dramatu i Teatru KUL z „Teatrem im. J. Osterwy” w Lublinie - prof. W. Kaczmarek.

2. „Życie na scenie” - prezentacja sylwetek wybranych aktorów „Teatru im. J. Osterwy”.

Lubelska droga aktorska Piotra Suchory – mgr Anna M. Piechówka

SARMATA - refleksje o aktorstwie Włodzimierza Wiszniewskiego – mgr Klara Kistelska

WALKA O TRAFNOŚĆ SŁOWA - aktorstwo Henryka Sobiecharta w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie – mgr Małgorzata Kuzaka

3. „Co to znaczy być aktorką w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie?” – panel z udziałem zaproszonych gości.

4. „Historia ośrodka teatralnego – szkic o Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie” – mgr Magdalena Greczkowska.

6. „Czy studenci mają wpływ na to co jest grane?" - rozmowa z dyrektorem artystycznym teatru
p. Krzysztofem Babickim.

 Nowa sala prób w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie

30 V 2009 r.

Godz. 11.00 – 14.00

 Katedra i Teatr - Sesja teatrologiczna 30 V 2009 galeria: Katedra i Teatr - 30 V 2009

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011, godz. 10:38 - Mariusz Lach