Sekcja Prawa Prywatnego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

Sekcja Prawa Cywilnego Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS

 

zapraszają na studencką sesję naukową

 

"Elektroniczne czynności prawne – ich możliwości, skutki oraz zagrożenia"

 

14 maja 2009

C 737

 

 

14.00 Rozpoczęcie sesji naukowej:

- Dziekan WPPKiA - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

- Kurator KNSP KUL – dr Andrzej Herbet

- Prezes KNSP KUL – Miłosz Rzepkowski

- Prezes SKNP UMCS – Mateusz Grochowski

 

14.15 Wprowadzenie moderatora sesji - dr A. Kawałko

 

14.30 Karol Janocha - Składanie oświadczeń woli drogą elektroniczną (KUL)

 

14.50 Tomasz Grzesiak - Ofertowy tryb zawierania umów w postaci elektronicznej on-line (KUL)

 

15.10 Konrad Woźniak - Podpis elektroniczny i jego formy (UMCS)

 

15.30 Adam Kondrakiewicz - Elektroniczne oświadczenie woli nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (UMCS)

 

15.50 Przerwa na kawę

 

16.00 Kamil StasiukiewiczNowoczesne rozwiązania stosowane w obrocie prawnym. Elektroniczna księga wieczysta (KUL)

 

16.20 Justyna CiochDowód z emaila w postępowaniu sądowym (KUL)

 

16.40 Dyskusja

 

17.00 Przerwa na kawę

 

17.20 E-Sądy – perspektywy sadownictwa w Polsce – dr hab. Jacek Widło (KUL)

 

18.00 Zakończenie sesji naukowej

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 20:40 - Marta Ordon