Katedra Teologii Pastoralnej KUL

zaprasza na sesję naukową

pt. KOŚCIÓŁ WOBEC OSÓB UZALEŻNIONYCH.

DOŚWIADCZENIA FRANCISZKAŃSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAN DAMIANO

W CHĘCINACH

Chęciny, piątek, 1 grudnia 2017 r.

 

 

10.00 Otwarcie sesji

Zadania Kościoła wobec osób uzależnionych - prof. dr hab. Wiesław Przygoda, dyrektor ITPK KUL

 

10.20-10.40 Duszpasterstwo osób uzależnionych. Wskazania dokumentu Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Zdrowia pt. Kościół, narkotyki i narkomania. Podręcznik duszpasterski - dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL

 

10.40-11.00 Historia i organizacja Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień San Damiano w Chęcinach - mgr Paweł Chmura OFMConv, dyrektor Centrum

 

11.00-11.20 Program terapii Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień San Damiano w Chęcinach - mgr Arleta Kempka, kierownik Ośrodka San Damiano

 

Dyskusja

 

Zwiedzanie Centrum i klasztoru

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018, godz. 17:47 - Marek Fiałkowski