Sekcja Prawa Prywatnego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta Uniwersytetu Gdańskiego

 

zapraszają na sesję naukową:

 

"Niedozwolone klauzule umowne - co każdy konsument wiedzieć powinien"

 

27 listopada 2008

sala C-737

 

 

 

15.00 Rozpoczęcie sesji naukowej:

 

Dziekan WPPKiA KUL - ks. prof. Antoni Dębiński

Kurator KNSP KUL - dr Andrzej Herbet

Prezes KNSP KUL - Miłosz Rzepkowski

Prezes KNOPK UG - Łukasz Winkowski

 

15.15 - Wprowadzenie

Moderator sesji - dr Andrzej Rąpała

 

15.20 - Kim jest konsument?

Ewelina Ślusarz, V rok prawa, KUL

 

15.35 - Niedozwolone klauzule umowne w prawie polskim

Magdalena Rysak, V rok prawa, KUL

 

15.50 - Prawa konsumenta w prawie polskim i amerykańskim

Grzegorz Pizoń, II rok MISH, KUL

 

16.05 - Skuteczność wobec osób trzecich prawomocnego wyroku w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

Łukasz Winkowski, IV rok prawa, UG

 

16.20 - Nowa dyrektywa horyzontalna UE dotycząca konsumentów

Małgorzata Sakowska, IV rok prawa, UG

 

16.35 - Regulacja niedozwolonych postanowień umownych w wybranych krajach UE

Maciej Trąbski, IV rok prawa, UG

 

16.50 - Mediacja w sprawach konsumenckich

Kamil Stasiukiewicz, II rok prawa, KUL

 

17.05 Dyskusja

 

17.30 Podsumowanie i zakończenie sesji naukowej

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 20:48 - Marta Ordon