KATEDRA KRYTYKI LITERACKIEJ

 

zaprasza na sesję wewnętrzną z cyklu

 

     Krytyka literacka a historia literatury. Pytania i odpowiedzi na progu wieku.
Cz. II: Pre-teksty.

 

 

1.   Zbigniew Herbert wobec tekstów naukowych o sztuce - mgr Małgorzata Peroń.

 

2.   „Modlitwa" odmówiona Bogu. O jednym wierszu Jana Lechonia - mgr Małgorzata Soszka.

 

3.   „Oda do jedności" - inspiracje twórczością Adama Zagajewskiego w poezji wybranych współczesnych poetów polskich i obcych - mgr Jacek Hnidiuk

 

 

Piątek, 24 kwietnia 2009 r., godz. 15.30

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, sala CN-229  

 

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2009, godz. 11:40 - Jacek Hnidiuk