"Wojna światów" Orsona Wellesa to jedno z najsłynniejszych słuchowisk w historii radia. Opowieść o nadciągającym ataku Marsjan wzbudziła masową panikę w Stanach Zjednoczonych w październiku 1938 roku. Czy dziś radio ma jeszcze tak silny wpływ na odbiorców? Zapraszamy na seminarium naukowe poświęcone sile przekazu radiowego organizowane przez naszą Katedrę oraz Katedrę Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL .


Data: 25.10.2018 (czwartek) 
Miejsce: aula DMMII-241 Kampus Majdanek
Godz. 11:00

 

Program

 

Wprowadzenie: dr Agnieszka Łukasik-Turecka

 

dr Aneta Wójciszyn-Wasil IDiKS KUL 

Od radiofonu do podcastu: ewolucja przekazu audialnego 

 

dr Małgorzata Żurakowska IDiKS KUL

Praktyczne przejawy siły przekazu mediów. Na przykładzie Polskiego Radia Lublin 

 

dr Agnieszka Łukasik-Turecka INPiSM KUL

Radio jako nośnik mobilizacji społecznej w latach 30. XX wieku i dzisiaj

 

 

kul_plakat_2018_wojna_swiatow_-_internet

 

Autor: Aneta Wójciszyn-Wasil
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, godz. 12:38 - Aneta Wójciszyn-Wasil