3 sierpnia – 3 września

w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie odbyła się wystawa fotografii i plakatów Leszka Mądzika. Na ekspozycji zaprezentowane zostały prace związane z teatralną twórczością artysty. Motywem przewodnim prezentowanych prac było życie i upływający czas.

22 sierpnia – 2 września

w Złotych Piaskach w Bułgarii Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL zorganizowało Campus Akademicki dla nowo przyjętych studentek i studentów KUL. Studencka kadra zapoznała nowicjuszy z naszą uczelnią, specyfiką kierunków studiów i organizacją życia studenckiego.

31 sierpnia – 1 września

odbyły się 71. Duszpasterskie Wykłady Akademickie, w tym roku pod hasłem „Rok Wiary – Rok Odnowy”. W ramach DWA odbyła się uroczysta prezentacja 12. tomu „Opera Omnia” Josepha Ratzingera pt. „Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości”, poświęconego duchowieństwu.

Duszpasterskie Wykłady Akademickie odbywają się od 1935 r. Ich inicjatorem był rektor KUL ks. Antoni Szymański. Przez lata wśród prelegentów, oprócz naukowców z KUL, można było wysłuchać przedstawicieli nie tylko świata nauki, ale także kultury czy polityki. Wykłady skierowane w pierwszej kolejności do duszpasterzy (księży, osób zakonnych i katechetów świeckich), mają charakter otwarty.