2 sierpnia

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie organizacji działań promocyjnych KUL.
 • Spotkał się z Pełnomocnikiem Rektora ds. informatyki KUL oraz z Pracownikami Działu Teleinformatycznego.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu zmiany Regulaminu Organizacyjnego KUL.

5 sierpnia

 • Spotkał się z przebywającymi w Lublinie Gośćmi z Italii oraz z Kamerunu.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie nieruchomości w Tomaszowie Lubelskim.
 • Spotkał się z Panem Krzysztofem Michałkiewiczem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

10 sierpnia

 • W Częstochowie spotkał się z Panią Lidią Dudkiewicz redaktorem naczelnym tygodnika katolickiego „Niedziela”.

26 sierpnia

 • W Laskach spotkał się z Panem Pawłem Kacprzykiem Prezesem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
 • W Warszawie spotkał się z Panem Profesorem Adamem Glapińskim Prezesem Narodowego Banku Polskiego.

27 sierpnia

 • Spotkał się z Panem Zbigniewem Jakubasem właścicielem Grupy Multico.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Prof. Przemysławem Czarnkiem.

31 sierpnia

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie kosztów kształcenia na wybranych kierunkach studiów.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego kadencji 2012-2016 oraz kadencji 2016-2020.