3 sierpnia

 • Spotkał się z Prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Księdzem Romanem Szpakowskim.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie spółki KUL Creative.

28 sierpnia

 • Gościł Jego Ekscelencję Abp. Stanisława Budzika Wielkiego Kanclerza KUL.
 • Wygłosił słowo na otwarcie konferencji metodycznej dla nauczycieli religii Archidiecezji Lubelskiej organizowanej na KUL.

 

1 września

 • Spotkał się z Księdzem Profesorem Stanisławem Wilkiem, byłym Rektorem KUL.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Leszkiem Mądzikiem Dyrektorem Sceny Plastycznej KUL.

4 września

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie organizacji I Międzynarodowego Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego w Tomaszowie Lubelskim.

8 września

 • Spotkał się z Posłem RP Panem Krzysztofem Michałkiewiczem.

10 września

 • Gościł Jego Ekscelencję Abp. Stanisława Budzika Wielkiego Kanclerza KUL.
 • Spotkał się z Panem Dariuszem Pastuszakiem Prezesem lubelskiej spółki Batory Investment.

11 września

 • Spotkał się z Prezydentem Miasta Stalowa Wola Panem Lucjuszem Nadbereżnym.

12 września

 • Przewodniczył I Międzynarodowemu Wschodniemu Forum Samorządowo-Gospodarczemu w Tomaszowie Lubelskim.
 • Podpisał porozumienie w sprawie utworzenia Transgranicznej Sieci Współpracy Samorządowej.
 • Podczas I Międzynarodowemu Wschodniemu Forum Samorządowo-Gospodarczemu w Tomaszowie Lubelskim wziął udział w panelu Współpraca sektora nauki i samorządu.

13 września

 • Odprawił Mszę św. w kaplicy Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.
 • W ramach I Międzynarodowego Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego w Tomaszowie Lubelskim uczestniczył w wyjedzie studyjnym na Roztoczu.

14 września

 • W Warszawie spotkał się z Panią Ewą Kołowiecką Wiceprezes Polskich Linii Lotniczych LOT.

15 września

 • Spotkał się z Panią Dr Joanną Sosnowską z TVP Lublin i Panią Dr hab. Magdaleną Pyter, prof. KUL.
 • Udzielił wywiadu o Słudze Bożym Księdzu Prof. Wincentym Granacie – Rektorze KUL w latach 1965-1970 w związku z zakończeniem procesu informacyjnego.

16 września

 • Na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli przewodniczył uroczystości otwarcia nowego budynku dydaktycznego dla kierunku inżynieria środowiska.
 • Na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli otworzył wystawę Od Matejki do Utagawy. Rysunki i ryciny z kolekcji KUL.
 • Uczestniczył w uroczyści oddania do użytku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

17 września

 • Spotkał się z Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski Panem Wojciechem Żukowskim.
 • Spotkał się z Siostrą Genowefą Potaczałą z USA.

18 września

 • Przewodniczył obradom Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego KUL.
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

19 września

 • W Warszawie spotkał się z Panią Ewą Olszewską-Borys.
 • Złożył wizytę Państwu Maciejowi i Ewie Bednarkiewiczom reprezentującym Fundację Jana Pawła II w Polsce.

26 września

 • Wygłosił słowo na uroczystości Jubileuszu 45-lecia Sceny Plastycznej KUL.
 • W Teatrze Starym w Lublinie wziął udział w premierze spektaklu Leszka Mądzika Czas kobiety.

28 września

 • W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wziął udział w oficjalnym otwarciu Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie organizacji Domów Akademickich KUL.
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

29 września

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Uczestniczył w ceremonii wręczenia Złotego Krzyża Zasługi Panu Kazimierzowi Wojtasikowi.
 • Spotkał się z Panem Marcinem Zamoyskim.

30 września

 • Gościł Panią Doktor Mariannę Król z Kanady.
 • Wziął udział w Inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 • Spotkał się z Dyrektorem TVP Lublin Panem Tomaszem Rakowskim.