Skarby średniowiecza. Rzeźba śląska ze zbiorów Instytutu Historii Sztuki KUL - wystawa towarzysząca inauguracji roku akademickiego 2013/2014

20 października 2013 r., Gmach Główny KUL, I piętro


W zbiorach muzealnych Instytutu Historii Sztuki KUL znajduje się najbardziej wysunięta na wschód w Polsce kolekcja późnośredniowiecznej plastyki śląskiej. Mimo iż liczy zaledwie czternaście obiektów, to pod względem artystycznym stanowi prawdziwy ewenement. Znalazły się w niej bowiem dzieła czołowych warsztatów śląskich późnego średniowiecza - m.in. Mistrza Lat 1486-1487, Jakoba Beinharta, Mistrza Ołtarza z Gościszowic, a także rzeźby z kręgu oddziaływań Mistrza Figur Lubińskich. Dzieła te przekazane zostały do KUL w 1956 r. w darze wrocławskiej Kurii Archidiecezjalnej dla potrzeb rodzącego się wówczas Studium Sztuki Sakralnej przy Sekcji Historii Sztuki.

Niniejszy pokaz stanowi zwieńczenie projektu badawczego, prowadzonego w latach 2011-2012, którego celem było rozpoznanie atrybucji oraz pierwotnych miejsc przechowywania rzeźb z naszej kolekcji. Na skutek zawirowań wojennych większość z nich utraciła bowiem swoją „tożsamość”, stając się zupełnie anonimowymi przykładami sztuki śląskiej.

Głównym akcentem wystawy będzie rekonstrukcja grupy Ukrzyżowania z belki tęczowej kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Szymocinie (niem. Simbsen). Składały się na nią: krucyfiks oraz rzeźby ukazujące Matkę Bożą Bolesną, Marię Magdalenę i Jana Ewangelistę. Grupa ta została zdemontowana prawdopodobnie już w czasach nowożytnych. Na strychu szymocińskiego kościoła przeleżała co najmniej do lat 90. XIX w., po czym uległa rozproszeniu. Krucyfiks oraz figura Matki Bożej Bolesnej przewiezione zostały do Erzbischöfliches Museum we Wrocławiu (dzisiejsze Muzeum Archidiecezjalne), Maria Magdalena pozostała w kościele, natomiast rzeźba Jana Ewangelisty zaginęła. Prezentowana na tle wielkoformatowego wydruku figura Matki Bożej Bolesnej z belki tęczowej kościoła w Szymocinie darowana została do KUL przez wrocławskie władze kościelne w 1956 r.

Wystawa zaprezentuje ponadto dziewięć zabytków powstałych w XV i XVI w. Pozostałych pięć rzeźb poddawanych jest aktualnie pracom konserwatorsko-restauratorskim w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informacje na temat ich historii oraz przebiegu konserwacji odnaleźć można na towarzyszących pokazowi plakatach.

Krzysztof Przylicki

 

 

Koncepcja i scenariusz:
Krzysztof Przylicki, opiekun zbiorów muzealnych KUL

 

Opracowanie graficzne:
Katarzyna Sobol

 

 

Wystawa zorganizowana przy wsparciu Fundacji Książąt Lubomirskich

 

 

Fundacja Książąt Lubomirskich

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2013, godz. 14:45 - Liliana Kycia