Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych:

dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit

 

Koordynator kierunku:

dr Radosław Mencfel

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Ryszard Szyszka

dr hab. Agnieszka Wolińska

dr inż. Andrea Baier

dr Ludomir Kwietniewski

 

Przedstawiciele studentów:

lic. Kamila Cieczka

Katarzyna Kagan

 

Sekretarz, przedstawiciel Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia:

mgr Iwona Wysk

 


Planowane terminy posiedzeń Podkomisji:

22 października 2019 r.

10 grudnia 2019 r.

7 stycznia 2020 r.

3 marca 2020 r.

7 kwietnia 2020 r.

26 maja 2020 r.


Raport Samooceny - Biotechnologia 2020

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020, godz. 12:18 - Iwona Wysk