Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dn. 15.02.2023 r. Student składa tylko wersję elektroniczną pracy dyplomowej, na swoim koncie na platformie e-kul.

Dokumenty, które należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Filozofii (po akceptacji przez Promotora):

  1. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
  2. oświadczenie do składanej pracy dyplomowej (oświadczenie generowane jest na platformie e-kul przy składaniu pracy w formie elektronicznej)

Wydrukowane i podpisane dokumenty student składa w Sekretariacie WF do dnia 20 czerwca 2023 r.

Od roku akademickiego 2020/2021 obowiązują nowe wzory dyplomów – bez fotografii.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2023, godz. 10:26 - Andrzej Zykubek