SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA,

czyli teoria i praktyka nauczania języka polskiego jako obcego

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego (nauczanie jpjo) pozwoli Ci zobaczyć swój ojczysty język z zupełnie innej perspektywy i spojrzeć na naszą kulturę oczami cudzoziemców z różnych zakątków świata. Samo studiowanie glottodydaktyki nie zawsze bywa łatwe, ale efekty zazwyczaj dają olbrzymią satysfakcję. Dzisiaj, w dobie migracji, specjaliści w tej dziedzinie są bardzo potrzebni. Warto więc zainteresować się glottodydaktyką – zwłaszcza u nas, w Instytucie Filologii Polskiej KUL.

 

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni IFP, którzy od wielu lat zajmują się – w teorii i praktyce – nauczaniem języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. W ich dorobku znajdują się m.in. podręczniki do nauczania języka polskiego dzieci, z których kształcą się uczniowie polonijni w USA, Kanadzie i na Wyspach Brytyjskich oraz Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego.

 

150 godzin praktyk glottodydaktycznych to między innymi:

→ obserwowanie i prowadzenie zajęć z obcokrajowcami z całego świata,

→ indywidualna opieka językowo-kulturową nad przebywającymi na KUL-u studentami z Chin,

→ współpraca z dziećmi cudzoziemskimi uczącymi się w Międzynarodowych Szkołach „Paderewski” w Lublinie.

 

Jako absolwent specjalizacji glottodydaktycznej w IFP KUL posiadasz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego zarówno w kraju, jak i za granicą. Twoje kompetencje zawodowe to wiedza i umiejętności z zakresu:

            → metodyki nauczania gramatyki funkcjonalnej języka polskiego,

            → kształcenia sprawności językowych (mówienia, pisania, słuchania, czytania),

→ komponentów kulturowych w nauczaniu jpjo,

→ wykorzystania nowych technologii w nauczaniu jpjo,

→ nauczania jpjo poprzez gry i zabawy językowe.

 

 

A jeśli nawet z jakiegoś powodu zmienisz zdanie co do własnej ścieżki zawodowej, przygoda z glottodydaktyką wzbogaci Cię o niepowtarzalne doświadczenia. Pozwolą Ci one lepiej zrozumieć własny język i własną kulturę oraz wyraźniej zobaczyć specyfikę polskości na tle innych kultur Europy i świata.

 

ZAPRASZAMY STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ, SINOLOGII I NEOFILOLOGII

 

 

Kontakt:

osobiście w CN 230 (Katedra Języka Polskiego) lub mailowo:

dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, e-mail: lumina@kul.lublin.pl

dr Anna Majewska-Wójcik, e-mail: annamaj-woj@o2.pl

 

 

 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 26.09.2018, godz. 21:22 - Małgorzata Nowak-Barcińska