SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA
Program zajęć na rok akad. 2007/2008

ROK III

Wykład obowiązkowy

Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Prowadzący: dr Adam Fitas
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Zbo/II semestr

Konwersatoria obowiązkowe

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz.1
Prowadzący: dr Beata Kułak
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Metodyka języka polskiego jako obcego, cz. 1
Prowadzący: dr Agnieszka Karolczuk
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr


ROK IV

Konwersatoria obowiązkowe

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2
Prowadzący: dr Beata Kułak
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Metodyka języka polskiego jako obcego, cz. 2
Prowadzący: dr Agnieszka Karolczuk
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Ćwiczenia obowiązkowe

Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego
Prowadzący: VACAT
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Praktyka III - IV rok (semestry V-VIII):

Praktyka glottodydaktyczna*
Prowadzący: dr Agnieszka Karolczuk
Wymiar godzin: 150
Forma zaliczenia: Z

* Praktyka obejmuje:
- hospitacje zajęć w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL oraz na kursach Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej KUL,
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych,
- przygotowanie i prowadzenie zajęć.
Studenci uzyskują wpis do indeksu po zrealizowaniu 150 godzin praktyk.


Każdy student, który chce uzyskać specjalizację glottodydaktyczną zobowiązany jest zaliczyć 330 godz. zajęć dydaktycznych oraz łącznie 150 godz. praktyk w ciągu czterech semestrów realizacji programu specjalizacji.
Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2007, godz. 12:20 - Agnieszka Jarosz