UWAGA! od 2011/2012 specjalizacja krytycznoliteracka została zastąpiona przez Krytykę Artystyczną.

 

Zapraszamy na specjalizację KRYTYKA ARTYSTYCZNA

 

picasso-portrait-of-picasso-by-willy-maywald-1345658774_b.jpg

 

informacje o specjalizacji

 


 

 

Specjalizacja KRYTYKA LITERACKA przeznaczona jest dla studentów polonistyki i studentów WNH KUL.

 

critics1.jpg


Zajęcia w ramach specjalizacji trwają 2 lata. Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do interpretacji i opisu zjawisk (utworów, typów dyskursu, inicjatyw) z zakresu zwanego krytyką literatury.

 Cały szereg zajęć objętych tą specjalizacją ma charakter propedeutyczny. Chodzi o poznanie i opis materiału badawczego w aspekcie krytyki literatury. Służą temu ćwiczenia, konwersatoria i wykłady (obowiązkowe lub fakultatywne).


Integralną częścią specjalizacji są praktyki oraz warsztaty:

1. warsztaty stylistyczne

2. warsztaty w redakcjach czasopism, Radia Lublin i TV Lublin

3. warsztaty panelowe (sesje; pismo internetowe)

 Studenci specjalizacji, oprócz przygotowania teoretycznego, które stwarza podstawy do pracy naukowej nad problemami krytyki literatury w różnych jej aspektach, na zajęciach mają możliwość zdobycia wstępnego przygotowania do pracy w różnych dziedzinach.

 


 

Uczestnicy specjalizacji mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności podczas dodatkowych kursów e-learningowych z krytyki literackiej.

Ukończenie specjalizacji bez udziału w seminarium magisterskim oznacza zrealizowanie:

1. 330 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:

· ćwiczenia 120 godzin
· konwersatoria 120 godzin
· wykłady  90 godzin

 
2. praktyki 150 godzin III-IV rok

3. zdanie egzaminu (przy wykładzie Historia krytyki literatury cz. 1 i 2, IV r.) z zakresu głównych problemów krytyki literatury.


Ukończenie specjalizacji wraz z uzyskaniem magisterium oznacza dodatkowo napisanie i obronę pracy magisterskiej w ramach seminarium magisterskiego:

4. proseminarium 60 godzin III rok

5. seminarium magisterskie 120 godzin IV-V rok

 


 

Zobacz program specjalizacji z krytyki literackiej 2011/2012

 

ZOBACZ TAKŻE INFORMACJĘ O SPECJALIZACJI

KRYTYKA ARTYSTYCZNA

 

idź do góry

Autor: Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2013, godz. 19:08 - Małgorzata Peroń