Specjalizacja KRYTYKA ARTYSTYCZNA

 

 

Krytyka Artystyczna przeznaczona jest dla wszystkich studentów KUL.

 Rozpoczyna się na II roku I stopnia, dla studentów II stopnia - od I roku. Specjalizacja trwa dwa lata. Plan zajęć dostosowany jest dla osób z różnych kierunków.


 

Berenson.jpg

(Bernard Berenson, fot. David Seymour, 1952)

 

Jest to najbardziej "artystyczna" specjalizacja, rozwijająca wiele twórczych zdolności, dająca studentowi szerokie pole do realizacji własnych pomysłów. Specjalizacja kształci kompetencje krytyczne w zakresie różnorodnych obszarów krytyki sztuki i kultury (teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne).

 


 

Specjalizacja prowadzi zajęcia w formie ćwiczeń, konwersatoriów i wykładów. Są to zajęcia mi.in. z:

 

  • KRYTYKA TEATRALNA I FILMOWA
  • KRYTYKA MUZYCZNA
  • KRYTYKA W SZTUKACH PLASTYCZNYCH
  • POLITYKA I KRYTYKA
  • LITERATURA: DEBIUTANCI, MISTRZOWIE, ZAPOMNIANI
  • @-LITERATURA
  • ESTETYKA
  • WSPÓŁCZESNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
  • RETORYKA POLEMIKI

 

 

 

 

Podczas specjalizacji student odbywa praktyki w mediach (prasa, radio, telewizja) oraz instytucjach kultury (muzea, galerie itp.)

 


 

ZAPISY / PYTANIA

 

CN-229

 

krytyka.art@gmail.com

Autor: Małgorzata Peroń
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2017, godz. 13:40 - Małgorzata Peroń