Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 

 

Pomimo tego, że studia w Instytucie Muzykologii nie mają charakteru studiów pedagogicznych, istnieje możliwość realizacji specjalizacji nauczycielskiej, która po studiach uprawnia do podjęcia pracy jako nauczyciel muzyki (w szkołach podstawowych i ogólnokształcących) oraz nauczyciela przedmiotów teoretycznych (w szkołach muzycznych I i II stopnia).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. (Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 135) absolwent studiów muzykologicznych może podjąć pracę nauczyciela w szkole muzycznej:

 

„§ 2. 2. Kwalifikacje do nauczania w szkołach muzycznych następujących przedmiotów:

 

1) historia muzyki z literaturą muzyczną,
2) literatura muzyczna,
3) formy muzyczne,
4) audycje muzyczne,
5) zasady muzyki

 

posiadają także osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku muzykologia w innej niż wyższa szkoła muzyczna wyższej szkole oraz przygotowaniem pedagogicznym."

 

Standardy kształcenia są realizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 10:38 - Ewa Zięba