SPECJALIZACJA PEDAGOGICZNA
Program zajęć na rok akad. 2007/2008

ROK III

Wykłady obowiązkowe

Dydaktyka języka polskiego i literatury (w szkole podstawowej i gimnazjum)
Prowadzący: dr Maria Gorlińska
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Zbo/II semestr

Pedagogika
Prowadzący: dr Piotr Magier
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - E/II semestr

Psychologia
Prowadzący: dr Tomasz Ożóg
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - E/II semestr

Ćwiczenia obowiązkowe

Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury, część I
Prowadzący: dr Maria Gorlińska, mgr Magdalena Bajan, mgr Magdalena Mleczek, mgr Aleksandra Dziak,
mgr Joanna Wójtowicz
Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Praktyki:
III rok - praktyka śródroczna ciągła

EGZAMINY PO VI SEMESTRZE
Pedagogika: dr Piotr Magier
Psychologia: dr Tomasz Ożóg


ROK IV

Wykłady obowiązkowe

Dydaktyka języka polskiego i literatury (w szkole średniej)
Prowadzący: dr Maria Gorlińska
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - E/II semestr

Ćwiczenia obowiązkowe

Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury, część II
Prowadzący: dr Maria Gorlińska, mgr Magdalena Marzec, mgr Magdalena Mleczek
 Wymiar godzin: 30/I semestr - 30/II semestr
Forma zaliczenia: Z/I semestr - Z/II semestr

Emisja głosu
Prowadzący: dr Agata Seweryn, mgr Anna Piechówka
Wymiar godzin: 30/I semestr - 0/II semestr
Forma zaliczenia: Z

Technologia informacyjna
Prowadzący: dr Dariusz Pachocki , mgr Aleksandra Dziak
Wymiar godzin: 0/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Z

Praktyki:

IV rok - praktyka śródroczna ciągła + 2-tygodniowa praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej (1 X-15 X) + miesięczna praktyka pedagogiczna w gimnazjum i liceum (15 II-15 III)

Wykłady do wyboru na roku III lub IV

Warsztat nauczyciela polonisty w nowym systemie edukacji
Prowadzący: dr hab. Sławomir Jacek Żurek, prof. KUL
Wymiar godzin: 15/I semestr - 15/II semestr
Forma zaliczenia: Zbo/I semestr - Zbo/II semestr

EGZAMIN PO VIII SEMESTRZE
Dydaktyka szczegółowa języka polskiego i literatury, część I i II: dr Maria Gorlińska
Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2007, godz. 12:07 - Agnieszka Jarosz