ZOBACZ PROGRAM ZAJĘĆ SPECJALIZACJI TEATROLOGICZNEJ

 

Specjalizacja teatrologiczna to propozycja studiów inspirujących, rozwijających,ST_plakatmaly.jpg otwierających nowe horyzonty i szanse na kreatywną i satysfakcjonującą pracę, zwłaszcza w sektorze kultury, która pozwala zarazem lepiej zrozumieć współczesną rzeczywistość społeczną i jej teatralne mechanizmy.

 

Zajęcia specjalizacyjne mają wieloletnią tradycję i licznych absolwentów, zawodowo związanych z teatrem.

 

Specjalizacja jest bezpłatna – jej realizacja wiąże się z wykorzystaniem jedynie 22 punktów ECTS spośród wolnych 30 punktów ECTS, jakie pozostają do dyspozycji studenta poza podstawowym modułem kierunkowym.

 

Do uzyskania specjalizacji wystarczy zaliczenie 330 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin warsztatowych z programu specjalizacji w ciągu 3 semestrów.

 

Zajęcia teoretyczne, prowadzone przez wykładowców z Instytutu Filologii Polskiej , umożliwiają w pełni świadome i kompetentne poruszanie się w świecie literatury dramatycznej i teatru, zajęcia praktyczne: prof. Leszka Mądzika (Scena Plastyczna KUL), ks. dra Mariusza Lacha (Teatr ITP), a także reżyserskie i aktorskie, odbywające się w lubelskim Teatrze im. J. Osterwy oraz w Teatrze Andersena, odsłaniają pracę twórców dzieła teatralnego i pozwalają uchwycić je in statu nascendi.


UWAGA!

Miło nam poinformować, że studenci realizujący specjalizację będą mogli w tym roku zaangażować się bardziej w prace związane z edukacją teatralną poprzez podpisanie umowy wolontariackiej z Teatrem Andersena w Lublinie.

 

Program obejmuje zajęcia obowiązkowe: ćwiczenia z dokumentacji teatralnej, analizy dramatu, teorii dramatu i teatru, ikonografii teatralnej, krytyki teatralnej (270 godzin/16 punktów ECTS), fakultatywne: wykłady z podstaw nauki o teatrze, wykładu antycznego, dramatu i teatru religijnego i konwersatoria z dramatu powszechnego i teatru współczesnego (60 godzin/4 ECTS) oraz warsztatowe (150 godz./1 ECTS). Specjalizacja kończy się egzaminem (1 punkt ECTS) z treści programowych zrealizowanych zajęć teoretycznych.

 

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2015, godz. 17:28 - Mariusz Lach