Dobrze wykwalifikowani specjaliści z dziedziny sportu, rekreacji i turystyki są obecnie niezwykle poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci specjalności*: Animacja sportu rekreacyjnego i turystyki, potrafiący organizować i promować usługi sportowo-rekreacyjne i turystyczne oraz znający standardy obsługi klientów, bez trudu odnajdą się w tej ciekawej i wciąż rozwijającej się branży.

 

Znajdą pracę w organizacjach, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniających sport, rekreację i turystykę czy kulturę spędzania wolnego czasu. Wzrasta bowiem zainteresowanie zorganizowanymi formami wypoczynku w postaci uprawiania sportu rekreacyjnego i turystyki. Dlatego organizacja i obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz ruchu religijno-pielgrzymkowego jest zadaniem dla nowych specjalistów: animatorów sportu rekreacyjnego i turystyki, którzy potrafią przygotować indywidualną i grupową ofertę spędzenia czasu wolnego, dostosowaną do życzeń i możliwości np. fizycznych  poszczególnych osób.

 

Nasi Absolwenci, jako animatorzy sportu rekreacyjnego i turystyki, są dobrze przygotowani, aby w sposób odpowiedzialny przygotować dla swoich klientów program i realizację wypoczynku; umieją urzeczywistniać sportowo-rekreacyjne i turystyczne plany i zamierzenia uczestników aktywności fizycznej; potrafią kreować oryginalne produkty/usługi sportowo-rekreacyjne i turystyczne; potrafią kształtować strategie w zakresie aktywności fizycznej oraz promować formy aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych walorów/zasobów danego środowiska czy miejsca.  

 

Przedmioty wiodące dla specjalności:

► Socjologia sportu i rekreacji

► Socjologia turystyki

► Profilaktyka prozdrowotna w perspektywie sportu rekreacyjnego i turystyki

► Formy animacji aktywności fizycznej [dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, na wsi, w mieście itp.]

► Programowanie i organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych

 

Perspektywy zatrudnienia:

► ośrodki sportowo-rekreacyjne i instytucje turystyczne
► placówki kulturalno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych
► ośrodki fitness, wellness i SPA
► hotele, kurorty, uzdrowiska i ośrodki wczasowo-wypoczynkowe
► organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, ośrodki pomocy dla m.in. osób starszych i niepełnosprawnych
► towarzystwa zajmujące się krzewieniem aktywności fizycznej
► lokalne centra aktywności [kluby, świetlice, warsztaty zajęciowe]
ośrodki agroturystyczne
► pielgrzymkowe biura podróży

► własna działalność gospodarcza w zakresie animacji i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 12:07 - Tomasz Peciakowski