W Instytucie Pedagogiki KUL aktualnie realizowane są następujące specjalności (2018/19):

Kierunek: Pedagogika

 

Studia I stopnia :

 

Rok II

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna;

Pedagogika szkolna z elementami logopedii;

Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny;

 

Rok III

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna;

Pedagogika szkolna z elementami logopedii;

 

Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny;

 

 

Studia II stopnia :

 

Rok I

Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej;

Pedagogika rodziny system pieczy zastępczej i asystentura rodziny;

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

 

Rok II

Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej;

Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego;

 

 

Studia niestacjonarne (e-learning):

 

I stopień:

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

 

II stopień:

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka

 

Kierunek: Pedagogika specjalna

 

Studia I stopnia :

 

Rok II 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), pedagogika lecznicza;

Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

       

       Rok III 

      Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

      (oligofrenopedagogika), pedagogika lecznicza;

      Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

 

 

Studia II stopnia :

 

       Rok I

Pedagogika osób z autyzmem;

Pedagogika resocjalizacyjna;

Rok II

Pedagogika osób z autyzmem;

Pedagogika resocjalizacyjna;

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2019, godz. 23:19 - Agnieszka Linca-Ćwikła