Specjalność* Komunikacja społeczna i międzykulturowa to znakomita droga do poszerzenia horyzontów myślowych, zdobycia rzetelnej wiedzy o współczesnych społeczeństwach informacyjnych i szansa na pozyskanie kompetencji i wielu praktycznych umiejętności.

 

Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do rozumienia postępujących procesów zróżnicowania kulturowego oraz etnicznego i sprawnego komunikowania się w wielokulturowych społeczeństwach, organizacjach i korporacjach międzynarodowych. Program specjalności przygotowuje absolwentów do profesjonalnego budowania strategii komunikacyjnych, kształtowania relacji w różnych zespołach ludzkich (firmach, urzędach, korporacjach, organizacjach) i skutecznego stosowania technik komunikacyjnych uzależnionych od kontekstu kulturowego: w komunikacji masowej, w organizacjach i w życiu publicznym.

 

Absolwenci specjalności posiadają kompetencje przydatne w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w grupach, kreacji wizerunku firm i budowaniu społecznej odpowiedzialności firm, zarządzaniu kampaniami informacyjnymi i medialnymi, ale także potrafią radzić sobie z problemami w typowych sytuacjach komunikacyjnych, np. w dyskusjach czy wystąpieniach publicznych. Studia dają także wiedzę i przygotowują specjalistów do kontaktów z przedstawicielami innych kultur i grup etnicznych w społeczeństwie, co stwarza możliwości wykorzystania tych kompetencji w pracy z imigrantami, uchodźcami i repatriantami.

 

Przedmioty wiodące:

► Socjologia kultury i wielokulturowości

► Teorie i modele komunikowania społecznego

► Komunikacja międzykulturowa

► Edukacja międzykulturowa

► Komunikacja w organizacji i rozwiązywanie konfliktów

 

Perspektywy zatrudnienia:

► Lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe instytucje medialne

► Urzędy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje gospodarcze – praca w zakresie: rzecznictwa, współpracy z klientem, doradztwa w organizowaniu kampanii społecznych i medialnych, kształtowania polityki informacyjnej, kształtowanie komunikacji wewnętrznej, budowania społecznej odpowiedzialności firm;

► Organizacje pozarządowe pracujące na rzecz uchodźców i imigrantów

► Placówki oświatowe – praca asystenta kulturowego dla uczniów cudzoziemskich (oferty pracy dla osób znających język uczniów cudzoziemskich, np. ukraiński, czeczeński, rosyjski itp.)

► Firmy międzynarodowe, instytucje zajmujące się imigrantami, agendy wyższych uczelni – praca w charakterze specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej i integracji obcokrajowców

► Instytucje kulturalne, agencje filmowe, galerie, muzea, które współpracują z międzynarodowymi instytucjami

► Instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej

► Biura spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej, samorządu terytorialnego utrzymujące kontakty międzynarodowe

► Ministerstwa (spraw zagranicznych, kultury, edukacji narodowej) i agencje rządowe

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 12:09 - Tomasz Peciakowski