Do popularnych perspektyw pracy po studiach socjologicznych zalicza się zatrudnienie w instytucjach i organizacjach działających w przestrzeni publicznej, dlatego kształcenie w ramach specjalności* zorientowane jest na naukę analizowania różnych obszarów tej przestrzeni oraz na nabywanie kwalifikacji, które umożliwią profesjonalną aktywność w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, biznesie czy mediach.

 

W ramach specjalności Organizacja i analiza przestrzeni publicznej studenci uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu socjologii władzy, administracji publicznej, sfery publicznej, teorii i praktyki społeczeństwa obywatelskiego oraz nowych ruchów społecznych, jak również komunikacji społecznej, nowych aren publicznych, ekonomii społecznej czy patologii życia społecznego. Zapoznają się z zadaniami, działaniami i funkcjami aktorów przestrzeni publicznej, z procesami w niej zachodzącymi, znaczeniem kultury i edukacji, a także problematyką marginalizacji i wykluczenia.

 

Oferowane w ramach specjalności zajęcia, mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych oraz szeregu umiejętności, np.: identyfikowania i rozumienia zjawisk społecznych, kreatywnego i konstruktywnego reagowania na dostrzegane potrzeby i problemy wprowadzane do dyskursu publicznego, współdziałania międzysektorowego, działania w organizacjach pozarządowych, stymulowania aktywizacji obywatelskiej, prowadzenia dialogu społecznego.

 

Szeroki wachlarz konwersatoriów i warsztatów zorientowany jest na pozyskiwanie wielu zróżnicowanych kompetencji: np.: planowania i ewaluacji działań w organizacjach i instytucjach, projektowania i realizacji badań zlecanych przez organizacje i instytucje zatrudniające, analizowania opinii publicznej i dyskursu publicznego, budowania strategii rozwoju, wykorzystywania nowych technologii i wdrażania innowacji oraz pracy zespołowej.

 

Przedmioty wiodące:

► Socjologia życia publicznego

► Socjologia administracji publicznej

► Społeczeństwo obywatelskie i trzeci sektor

► Media i komunikacja społeczna

► Socjologia władzy i polityki

► Socjologia nowych ruchów społecznych

► Patologie życia publicznego

 

Perspektywy zatrudnienia:

► Administracja publiczna, urzędy, instytucje pomocy społecznej, regionalne ośrodki polityki społecznej
► Samorządy terytorialne
► Instytucje kultury
► Instytucje badawcze: lokalne, regionalne, ogólnopolskie
► PR i reklama
► Organizacje pożytku publicznego, w tym, podmioty ekonomii społecznej
► Instytucje kultury
► Media lokalne, regionalne, ogólnopolskie

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 12:09 - Tomasz Peciakowski