Spis recenzentów za rok 2016:

Henryk Anzulewicz (Albertus-Magnus-Institut w Bonn), Wanda Bajor (KUL), ks. Grzegorz Bugajak (UKSW), Rocco Buttiglione (Universita degli studi Internazionali di Roma), John Cottingham (University of Reading), Magdalena Danielewiczowa (UW), Robert A. Delfino (St. John’s University), Janusz Dobieszewski (UW), Zbigniew Drozdowicz (UAM), ks. Wiesław Dyk (US), Stanisław Gałkowski (Ignatianum), Georg Gasser (Universität Innsbruck), Samuel Gregg (Acton Institute), Adam Grzeliński (UMK), Przemysław Gut (KUL), William Hasker (Hungtington University), Marek Hetmański (UMCS), Honorata Jakuszko (UMCS), Stanisław Judycki (UG), Elżbieta Jung (UŁ), Andrzej Kapusta (UMCS), Zbigniew Kaźmierczak (UwB), Gaven Kerr OP (Newman College Ireland), Jerzy Kopania (Akademia Teatralna w Warszawie), Leszek Kopciuch (UMCS), Honorata Korpikiewicz (UAM), Artur Koterski (UMCS), Andrzej Kucner (UWM), Marek Lechniak (KUL), Sławomir Leciejewski (UAM), Damian Leszczyński (UWr), Piotr Leśniewski (UAM), Dariusz Łukasiewicz (UKW), Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL), Jarosław Merecki SDS (PU Lateranense), Janusz Michał Czelakowski (UO), Marcin Miłkowski (IFiS PAN), ks. Piotr Moskal (KUL), Paul O’Grady (Trinity College Dublin), Mikołaj Olszewski (IFiS PAN), Kenneth L. Pearce (Trinity College Dublin), Andrzej Pietruszczak (UMK), Marek Piwowarczyk (KUL), Brian Pocock Boeninger (Providence College), ks. Andrzej Rogalski (PWSTE w Jarosławiu), Paweł Sajdek (UP), John L. Schellenberg (Mount Saint Vincent University), Adrianna Schetz (US), Daniel Schneider (Haifa University), Maciej Soin (IFiS PAN), Leszek Sokołowski (UJ), Andrzej Stefańczyk (KUL), Paweł Stróżak (KUL), Richard Swinburne (University of Oxford), Andrzej Szahaj (UMK), Artur Szutta (UG), Kordula Świętorzecka (UKSW), Kazimierz Świrydowicz (UAM), Kevin Timpe (Northwest Nazarene University), Robert Trypuz (KUL), ks. Alfred Wierzbicki (KUL), Marian Wnuk (KUL), Jacek Wojtysiak (KUL), Krzysztof Wójtowicz (UW), Renata Ziemińska (US)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017, godz. 17:01 - Andrzej Zykubek