PRZESŁANIE ZBIGNIEWA HERBERTA

* OD REDAKCJI - Przekraczanie horyzontów a poezja (W. Ch.)
* JAN PAWEŁ II - Piękno i tajemnica (fragmenty Listu do artystów)

 

TRANSCENDENCJA PIĘKNA

* Kard. Carlo M. MARTINI - Jakie piękno zbawi świat? (tłum. Z. Zwolska)
* Stefan SAWICKI - O istocie i istotnych cechach literatury
* Wojciech CHUDY - Sztuka a problem jej prawdomówności i kłamstwa

BÓG I POEZJA

* Jadwiga PUZYNINA - Niebo Herberta
* Tomasz GARBOL - Kilka czystych taktów
* Maciej NOWAK - "Stopień do mojej ułomnej metafizyki". Herbert i liturgia

PIĘKNO WOBEC CIERPIENIA

* Ks. Jan SOCHOŃ - Bóg Poety
* Lesław HOSTYŃSKI - Herberta metafizyka cierpienia a filozofia Henryka Elzenberga

NA STRAŻY WARTOŚCI

* Zdzisław NAJDER - Ojczyzna i naród w poezji Zbigniewa Herberta
* Jan PROKOP - Raport z oblężonego Miasta po (prawie) dwudziestu latach
* Adam CZERNIAWSKI - Fortynbras czy Hamlet? - czyli o autonomii poezji
* Józef FERT - Hala pana Cogito czyli wszystko na sprzedaż
* Piotr SIEMASZKO - Piękno jako odpowiedź. O malarskich fascynacjach Zbigniewa Herberta

ROZMOWY "ETHOSU"

* Chrześcijaństwo i kultura. Z księdzem arcybiskupem Józefem ŻYCIŃSKIM rozmawia ksiądz Alfred WIERZBICKI

MYŚLĄC OJCZYZNA

* Lech CHMIELEWSKI - Skazany na śmierć i zapomnienie

OMÓWIENIA I RECENZJE

* Wojciech KRUSZEWSKI - Autorytet poetycki Zbigniewa Herberta (rec. D. Opackiej-Walasek - "...pozostał wiernym niepewnej jasności". Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, Katowice 1996)

* Wacław PYCZEK - Próby poznawania Herberta (rec. Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998; Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000)

* Maria CYRANOWICZ - Herbertowskie inedita (omówienie numerów 68(1999), 69(2000), 70(2000) "Zeszytów Literackich" poświęconych Z. Herbertowi)

* Agnieszka BIELAK - Interpretacje i dowolności (rec. M. Adamca, "...Pomnik trochę niezupełny...". Rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1996)

* Małgorzata KITOWSKA-ŁYSIAK - Sztuka w kontekście religii (rec. D. K. Łuszczka OSPPE, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991, Warszawa 1998)

* Propozycje "Ethosu"

 

SPRAWOZDANIA

* Tomasz GARBOL - Przybliżanie Herberta (sprawozdanie z wystawy "Zbigniew Herbert. Epilog burzy" (17 III - 31 XII 2000) w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i z wystawy "Zbigniew Herbert. Czujący kamień" (1 III - 31 VIII 2000) w Muzeum Okręgowym na Zamku w Sandomierzu)

 

PONTYFIKAT W OCZACH ŚWIATA

* Leonard GÓRKA SVD - Pielgrzymka do korzeni i źródeł wiary. Jan Paweł II w Egipcie
(24-26 II 2000), w Jordanii, Izraelu-Palestynie (20-26 III 2000)

 

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

* Cezary RITTER - Do źródeł solidarności

 

BIBLIOGRAFIA

* Bibliografia utworów artystycznych Karola Wojtyły (oprac. Maria FILIPIAK)

* Noty o autorach

* Summary

* Contents

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2006, godz. 08:27 - Anna Swęda