POLSKIE PRZEŁOMY

* Od REDAKCJI - Polska na przełomie dziejów (C.R.)

* JAN PAWEŁ II - Jaki kształt przyjmą polskie przemiany? (fragment przemówienia wygłoszonego w Parlamencie RP, 11 VI 1999)

 

OSIEMDZIESIĄTE URODZINY JANA PAWŁA II
W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM

* Tadeusz STYCZEŃ SDS - "Tu się wszystko zaczęło..." Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w darze serca Jego Alma Mater Lublinensis w 80. rocznicę urodzin

* Joaquín NAVARRO-VALLS - Z Papieżem Pielgrzymem na drogach świata

* Tadeusz STYCZEŃ SDS - "Czyż może historia popłynąć przeciwko prądowi sumień?", czyli dlaczego Norman Davies został honorowym obywatelem miasta     Lublina

* Norman DAVIES - Historia igrzyskiem Pana Boga? Polska, Europa i świat dziesięć lat po upadku muru w Berlinie

 

DZIEDZICTWO, KTÓRE ZOBOWIĄZUJE

* Jerzy KŁOCZOWSKI - Dziedzictwo unii lubelskiej w dobie wołania o jedność "dwóch płuc" Europy

* Adam KONDERAK - Zmagania o zachowanie chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego w czasach PRL-u

* Tomasz STRZEMBOSZ - Harcerstwo polskie w latach 1944-1989

 

ZMAGANIE O "PRAWDĘ I CZYN"

* Andrzej GRZEGORCZYK - Moralistyczna wizja dziejów

* Paweł BORTKIEWICZ TChr - Doświadczenie totalitaryzmów XX wieku a etyka przyszłości

* Marek MARCZEWSKI - Prawda - krzyż - wyzwolenie. Polska teologia wyzwolenia epoki totalitaryzmu i jej aktualne przesłanie

* Ks. Alfred WIERZBICKI - "Satyagraha" i "Solidarność". Wydarzenia odległe... i bliskie

 

JAKI KSZTAŁT POLSKICH PRZEMIAN?

* Ks. Janusz NAGÓRNY - Pojednanie Polaków: czy i jak możliwe?

* Julian AULEYTNER - Polityka społeczna w służbie rozwoju i solidarności

* Dariusz WADOWSKI - Edukacja wobec wyzwań nowoczesnego społeczeństwa

* Ludmiła MARJAŃSKA - O wielkości świata

* John M. GRONDELSKI - Kościół a państwo. R. J. Neuhausa koncepcja "pustego publicznego rynku"

* Ks. Adam L. SZAFRAŃSKI - Kościół w Polsce u progu XXI wieku

* Stefan WILKANOWICZ - Chrześcijaństwo u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia - orientacje - zadania

 

POLSKA JANA PAWŁA II

* Ks. Janusz KRÓLIKOWSKI - Otwartość historii na przełomy w Chrystusie. Udział papieża Jana Pawła II w przełomach końca XX wieku

 Jerzy BARTMIŃSKI - Ład uobecniony. O stylu językowym Jana Pawła II. Uwagi na  marginesie przemówień i homilii wygłoszonych w czasie VII pielgrzymki do Polski

 

"MIŁUJ OJCZYZNĘ KAŻDEGO BLIŹNIEGO JAK SWOJĄ WŁASNĄ"

* "...Bo jestem Polak". O deportacji Polaków do Związku Sowieckiego w lutym 1940 roku z drem Stanisławem J. T. MAJDAŃSKIM rozmawia Maria WRZESZCZ

* Grzegorz PRZEBINDA - Słowiański dialog o współczesności. Sacharowa i Sołżenicyna spotkania z Janem Pawłem II

 

ROZMOWY "ETHOSU"

* Cogitationes cordis... Odkryć - i wybrać - nie wybraną Miłość... Z drem Joaquínem  NAVARRO-VALLSEM, dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, rozmawia Tadeusz STYCZEŃ SDS

 

MYŚLĄC OJCZYZNA...

* Tadeusz STYCZEŃ SDS - Myśląc Ojczyzna... dziś na Monte Cassino

 

OMÓWIENIA I RECENZJE

* Tomasz WIŚCICKI - Warto "kłócić się o głupstwa" (rec.: J. Nowak-Jeziorański, Polska wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 2000)

* Marek MARCZEWSKI - Charyzmatyk Kościoła posoborowego (omówienie "Roczników Teologicznych" 45(1998) z. 8 poświęconych ks. F. Blachnickiemu)

* Ryszard MORDARSKI - Papież i teologowie - konflikt autorytetów (rec.: R. McInerny, What Went Wrong with Vatican II. The Catholic Crisis Explained, Manchester-New Hampshire 1998)

* Propozycje "Ethosu"

 

SPRAWOZDANIA

* Jarosław KAPSA, Tadeusz WRONA - Rodzina - wspólnota lokalna - ojczyzna (sprawozdanie z konferencji Ligi Krajowej nt. "Polityka prorodzinna samorządu terytorialnego", Częstochowa 7-9 IV 2000)

 

PONTYFIKAT W OCZACH ŚWIATA

* Bp Andreas LAUN - Jan Paweł II - Papież życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa

 

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU

* Robert SPAEMANN - Zła nauka o dobrym celu. Filozoficzne tło debaty wokół poradnictwa prenatalnego w Niemczech

 

BIBLIOGRAFIA

* Bibliografia adnotowana wypowiedzi Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku (oprac. Maria FILIPIAK, Cezary RITTER)

 

* Noty o autorach
* Summary
* Contents

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2006, godz. 09:31 - Anna Swęda