Wszechświat emergentny. Bóg w ewolucji przyrody

 


 • Wstęp - 7
 • Redukcja a emergencja w procesie rozwoju przyrody - 15
  • Przezwyciężenie „niewięcyzmu"
  • Od monizmu do nieskończoności światów
  • Hierarchia światów w ontologii Ellisa
  • Emergentyzm a naturalizm
 • Perspektywy ewolucji emergentnej - 29
  • Dalej od Voltaire'a
  • Z powrotem do Augustyna
  • Emergentyzm jako naturalizm metodologiczny
  • Ewolucja w stronę transcendencji
 • Stworzenie, przypadek, sens - 43
  • Logos redivivus
  • Granice wszechmocy
  • Przypadek czy Logos?
  • Zmiana perspektywy
 • Logos w prawach przyrody - 59
  • Między fizyką a poezją
  • Nomos i Logos
  • Bóg jako pole racjonalności
  • Spis treści
 • Emergencja psychizmu ludzkiego - 73
  • Miliony lat wcześniej
  • Zagubione ogniwa
  • Miejsce człowieka w świecie istot żywych
  • Geneza psychizmu ludzkiego
  • Chrześcijańska afirmacja natury
  • Naturalizacja nieśmiertelności
 • Między biologią a duchowością - 93
  • Rubikony człowieczeństwa
  • Emergentyzm a geneza wrażliwości moralnej
  • Kosmiczny dobór naturalny
  • Ewolucja, kreacja, naturalizm
 • Cierpienie i zło w emergentnym wszechświecie - 113
  • Unde malum?
  • Uciec od przygodności?
  • Prometeusz w okowach
  • Kenoza i emergencja
  • Kenoza zbanalizowana
  • Duchowość kenozy
 • Pytanie o przyszłość ewolucji człowieka - 131
  • Futurologia gatunkowa
  • Utopia po raz wtóry
  • Zastąpić Boga?
 • Bóg w emergentnym wszechświecie - 147
  • Futurologia teologiczna
  • Przyciąganie ku przyszłości
  • Bóg i emergencja
  • Duchowość stworzenia
  • Nowy paradygmat
 • Emergentny porządek natury - 167
 • Zakończenie - 167
 • The Emergent Universe God in Evolving Nature. Summary - 175
 • Indeks osób - 179

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2010, godz. 16:48 - Andrzej Zykubek