Pedagogika rodziny. Podejście systemowe

Tom 2: Wychowanie rodzinne

 

Spis treści

Wstęp

Marek Marczewski (Redaktor naczelny), Roman Gawrych, Danuta Opozda, Tadeusz Sakowicz, Paweł Skrzydlewski    

Wprowadzenie

Wychowanie a edukacja rodzinna ................ (Paweł Skrzydlewski)

 1. Podstawy wychowania

Wprowadzenie .................................... (Marek Marczewski)

 1. Biologiczne podstawy wychowania

Agnieszka Linca-Ćwikła ...................................................

 1. Ontyczne podstawy wychowania i edukacji

Paweł Skrzydlewski ..........................................................

 1. Psychologiczne podstawy wychowania

Danuta Opozda ................................................................

 1. Pedagogiczne podstawy wychowania

Piotr Magier .....................................................................

 1. Socjologiczne podstawy wychowania

Dariusz Tułowiecki ..........................................................

 1. Teologiczne podstawy wychowania

Zbigniew Zarembski .........................................................

 1. Sfery/rodzaje wychowania

Wprowadzenie......................................... (Roman Gawrych)

 1. Rodzicielstwo bliskości w ujęciu twórców i propagatorów

Marta Samorańska.............................................................

 1. Wychowanie fizyczne i zdrowotne w rodzinie

Agnieszka Linca-Ć wikła ..................................................

 1. Wychowanie umysłowe / intelektualne

Piotr Mazur.......................................................................

 1. Wychowanie emocjonalne (uczuciowe)

Barbara Kiereś .................................................................

 1. Wychowanie estetyczne

Małgorzata Łobacz, Aneta Paszkiewicz .................................  297

 1. Wychowanie do życia społecznego i politycznego

Paweł Skrzydlewski .............................................................  317

 1. Wychowanie jako służba wierze

Marek Marczewski ..............................................................  357

 1. Wychowanie progodnościowe

Janusz Mariański .................................................................  381

 1. Istota wychowania resocjalizującego. Próba przybliżenia

Tadeusz Sakowicz ..............................................................    423

 1. Wychowanie a formacja

Jarosław Lisica ....................................................................  449

 • Wychowanie rodzinne - jego istota   i zakres                        463

Wprowadzenie..................................... (Marek Marczewski) 465

 1. Rodzina w refleksji potocznej, badaniach i praktyce życia

Andrzej W. Jankę................................................................. 473

 1. Wychowanie rodzinne na przełomie XX i XXI wieku

Andrzej W. Jankę ................................................................  483

 1. Subdyscyplinaryzacja pedagogiki rodziny

Andrzej W. Jankę................................................................. 495

 1. Rodzina jako przedmiot poznania pedagogicznego

Andrzej W. Jankę...............................................................    507

 1. Wybrane aspekty procesu wychowania w rodzinie 535

Wprowadzenie..................................... (Marek Marczewski) 537

 1. Dobra małżeńskie i małżeństwo jako dobro społeczne w ujęciu Jana Pawła II

Marek Jeziorański ................................................................  541

 1. Wzajemność pośrednia w kontekście relacji rodzinnych.

Analiza wstępna

Małgorzata Szczęśniak .........................................................  563

 1. Stadia życia rodzinnego

Sylwester Bębas................................................................. 575

 1. Relacje interpersonalne w rodzinie

Danuta Opozda..................................................................... 583

 1. Kształtowanie postaw rodzicielskich

Danuta Opozda..................................................................... 593

 1. »Koalicja wychowawcza«: postawy rodzicielskie a style wychowania

Sylwester Bębas ..................................................................  609

 1. Wychowanie rodzinne a inne podmioty wychowania 621

Wprowadzenie......................................... (Roman Gawrych) 623

 1. Wychowanie rodzinne a wychowawcza posługa państwa

Paweł Skrzydlewski ................................................ ......... 629

 1. Naród, wychowanie i rodzina

Paweł Tarasiewicz .................................................. ......... 661

 1. Wychowanie w rodzinie oraz współpraca rodzinnego

i szkolnego środowiska wychowawczego                                 671

Danuta Opozda.................................................................

 1. Podstawowe zasady wychowania w szkołach katolickich

Jarosław Lisica..................................................................... 685

 1. Środowiska rówieśnicze w rodzinnym wychowaniu młode­go pokolenia

Katarzyna Braun.................................................................. 701

 1. Wychowanie w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kato­lickich

Katarzyna Braun........................ ....................................... 721

 1. Wychowanie religijne/katolickie 739

Wprowadzenie..................................... (Marek Marczewski) 741

L Zasady wychowania katolickiego

Franciszek Blachnicki........................................................... 749

 1. Cnoty moralne i teologiczne w służbie wychowania ro­dzinnego

Imelda Chtodna-Błach .........................................................  787

 1. »Kościół domowy« miejscem i metodą wychowania katolickiego

Marek Marczewski............................................................... 805

 1. »Nowy Człowiek« paradygmatem wychowania katolickiego

Piotr Kulbacki...................................................................... 831

 1. Postulat wychowania integralnego w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko

Kazimierz Misiaszek...........................................................    857

 1. Pie tas: moralne obowiązki wobec rodziców i ojczyzny

Marek Czachorowski............................................................ 881

VII. Prowadzenie domu                                                                   891

Wprowadzenie.................................... (Małgorzata Duda) 893

 1. Obecność i funkcja ojca

Ewelina Zdebska.................................................................. 897

 1. Rola i miejsce matki

Ewelina Zdebska.................................................................. 907

 1. Dzieci - ich obecność i rola w środowisku rodzinnym

Ewelina Zdebska .................................................................  919

 1. Rola krewnych

Ewelina Zdebska...............................................................      931

 1. Przyjaciele domu: »ciocie« i »wujkowie«

Ewelina Zdebska.................................................................. 941

Zakończenie

Marek Marczewski (Redaktor naczelny), Roman Gawrych, Danuta Opozda, Tadeusz Sakowicz, Paweł Skrzydlewski     951

Noty o autorach.............................................................................. 973

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2020, godz. 16:16 - Magdalena Parzyszek