Działalność Sekcji Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki KNSP KUL w roku akademickim 2012/2013

Koorydnatorzy Sekcji: 

Linda Pankiewicz, Jakub Sikorski

 

 

Opiekun naukowy:

Dr Małgorzata Gałązka - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego

 

 

 1. Wyjazd do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie
 2. Wyjście do AŚ w Lublinie
 3. Szkolenia, warsztaty:

 

 • „Techniczne aspekty przygotowywania referatów i wystąpień na konferencji” z Panią dr Małgorzatą Gałązką
 • Spotkanie z Panią Prokurator Prokuratury Apelacyjnej Ewą Ruchlicką, Naczelnik Wydziału III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym dot. specyfiki pracy prokuratora
 • „Rola i wykorzystanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych w postępowaniu karnym” z Panem Prokuratorem Andrzejem Leciakiem
 • Szkolenie z pisania pism procesowych z Panią dr Joanną Dzierżanowską w ramach Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL – Lexalia 2013

 

 1. Konferencja Regionalna z zakresu postępowania karnego pt. „Realizacja zasady prawdy materialnej w odniesieniu do nadchodzących zmian w kodeksie postępowania karnego”, w której wzięli udział członkowie Koła Naukowego Studentów Prawa KUL:
 • „Konsensualne sposoby rozstrzygania” [Marcin Jędrejek, Mateusz Sarnat]
 • „Szerszy dostęp oskarżonego do pomocy obrońcy gwarancją realizacji prawdy materialnej w świetle nadchodzących zmian KPK” [Anna Hanszko]
 • „Projekt art.168a KPK w świetle doktryny owoców zatrutego drzewa”
  [Agnieszka Jakubiak (Nowak)]
 • „Swoboda przeprowadzania dowodu z opinii biegłego, a dążenie do prawdy materialnej”
  [Kinga Drażba]

 

 1. Udział członków Sekcji w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych

 

Dziękujemy za dotychczasową prace na rzecz KSNP KUL ustępującym koordynatorom Agnieszce Jakubiak oraz Katarzynie Pachuckiej 

Autor: Marcin Kasprzyk
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2014, godz. 23:13 - Marcin Kasprzyk