Jeszcze przed wigilią, tj. 23 grudnia 2015 r., został opublikowany nowy wykaz czasopism punktowanych MNiSW, w którym znaczący awans w punktacji osiągnęły nasze wydziałowe kwartalniki. „Społeczeństwo i Rodzina” uzyskało 11 pkt, z kolei „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” – 8 pkt. Zasady tworzenia bieżącego wykazu zmieniły się dosyć istotnie w stosunku do poprzedniego, co było spowodowane uzupełnieniem oceny ilościowej o tzw. ocenę ekspercką (dodatkowe punkty od 1 do 5).

Punktacja naszych czasopism jawi się więc jak numery na koszulkach piłkarzy „Los Angeles Galaxy” – Gyasi Zardes (nr 11) i Marcelo Sarvas (nr 8). Kolegiom redakcyjnym składamy serdeczne gratulacje!

 

20151227czasopisma_ilusustracja

Rozkład punktacji dla czasopism z części B „Wykazu czasopism punktowanych” na podst. http://ekulczycki.pl.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2015, godz. 09:48 - Mirosław Rewera