Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniu 17 grudnia 2013 roku nasz wydziałowy kwartalnik „Społeczeństwo i Rodzina” uczynił kolejny krok naprzód, uzyskując 8 punktów w skali 1-10 części B wykazu czasopism naukowych MNiSW, umocniwszy tym samym swą pozycję w czołówce polskich czasopism z obszaru nauk społecznych. Autorom, współpracownikom, członkom Rady Naukowej i Rady Recenzentów, władzom Wydziału, a przede wszystkim samym sobie serdecznie gratulujemy! 

                                                                                      Redakcja

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2014, godz. 12:36 - Mirosław Rewera