← Powrót do listy Ekspertów KUL

 

Komentarz z dn. 11.03.2016

dr Agnieszka Łukasik-Turecka

Katedra Teorii Polityki

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

 

 

Spolaryzowane społeczeństwo

 

 

Wydarzenia ostatnich dni jeszcze bardziej uwidoczniły coraz silniejszą polaryzację polskiego społeczeństwa. I o ile konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego paradoksalnie sprzyja wszystkim ugrupowaniom, bo wzmacnia poszczególne elektoraty, o tyle szkodzi nam – społeczeństwu. Właśnie teraz warto zadać pytanie: czy znajdzie się autorytet nie związany z żadną ze stron konfliktu, który podjąłby próbę mediacji między zwaśnionymi stronami? Wydaje się, że to pytanie pozostanie retorycznym…